PROPISI O POSTU 1/2

Ramazan je odabrani mjesec u toku godine, mjesec mnogobrojnih blagodati, stoga bi ga muslimani trebali spremno dočekati, u svakom pogledu. S obzirom da je post mjeseca ramazana ibadet koji se čini jednom godišnje, postoji velika mogućnost da se zaborave određeni propisi posta, stoga je neophodno prije nastupanja mjeseca ramazana podsjetiti se najbitnijih propisa o ovom vrijednom ibadetu.

Uvjeti ispravnosti i obaveznosti posta mjeseca ramazana

Da bi post mjeseca ramazana bio obavezan određenoj osobi, treba da se ispune sljedeći uvjeti:
1- Da je postač musliman
Na to nam ukazuju riječi Uzvišenog Allaha:”A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.” (Tevbe, 45.)

Također, na to ukazuje hadis u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu ibn Džebelu, r.a., kada ga je slao u Jemen:”Ti ideš ljudima koji su sljedbenici Knjige. Prvo u što ćeš ih pozivati neka bude svjedočenje da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik, pa ako prihvate, pojasni im da im je propisano obavljanje pet namaza u toku dana i noći. Kada počnu obavljati namaz, obavijesti ih da im je Allah, dž.š., stavio u dužnost zekat na imovinu, koji se daje njihovim siromasima. Kada ti u tome iskažu poslušnost, uzmi od njih, ali se čuvaj da ne uzimaš najkvalitetniju imovinu.” (Buharija i Muslim od Ibn Abbasa, r.a.) Iz spomenutih argumenata jasno se vidi da je uvjet za ispravnost djela da onaj ko ih čini bude musliman.
2- Da je”mukellef ” – šerijatski obveznik
Ovaj izraz u terminologiji islamskih pravnika obuhvata dvije stvari: da je šerijatski punoljetan i da je razuman – pametan. Na ova dva uvjeta ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:”Trojici se ne pišu (loša) djela: spavaču dok se ne probudi, maloljetniku dok ne postane punoljetan, ludom dok se ne opameti – ozdravi.” (Tirmizi, Ebu Davud, od Alije, r.a., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
3- Da je zdrav i fizički sposoban da posti

4- Da je kod svoje kuće, tj. da nije musafir – putnik

5- Zadnji uvjet odnosi se samo za žene: da ne postoji zapreka za ispravnost posta, tj. da žena nije u hajzu ili nifasu.

Iz navedenih uvjeta saznajemo koje osobe nisu obavezne postiti. Kada smo naveli da je uvjet da postač bude musliman, time smo negirali ispravnost posta nevjernika. Ako bi nevjernik postio, njegov post bio bi neispravan sve dok ne prihvati islam. Na to ukazuju riječi Uzvišenog:” I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.” (El-Furkan, 23.) Ovdje treba naglasiti da šerijatske naredbe, koje su upućene muslimanima, obuhvataju i nevjernike, i oni će na Sudnjem danu biti pitani za njihovo ostavljanje. Na to nam ukazuju riječi Uzvišenog: “Šta vas je u Sekar dovelo?” “Nismo” – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.” (El-Mudesir, 42-42.)

Nastaviće se inšallah…