Pretraga kategorije

Kur'an

Propisi vezani za učenje Kur'ana

Adabi (bonton) učenja Kur'ana Ibn Kesir, rahimehullah, je govorio o adabima učenja Kur'ana. Neki od tih adaba jesu sljedeći: ne prihvatati Kur'an niti ga učiti osim čist, prije učenja usta očistiti misvakom (oprati zube), obući

Vrijednost i odlike časnog Kur'ana

Neka je hvala Allahu. Neka je Allahov blagoslov i mir na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe (drugove Poslanika). Kur'an je Allahov govor. Nad ostalim govorima on se odlikuje kao što se Uzvišeni Allah, odlikuje nad

Kur’an je Allahov govor

Kur'an je Allahov govor kojeg je On stvarno izgovorio, sa svim njegovim harfovima, ajetima i surama. Ne smatramo da je Kur'an samo izraz koji ukazuje na značenje niti da je prepričan. Smatramo da je Allah mogao oduvijek i kad god…

Kako da zavoliš Kur'an i živiš s njim

Pozivam sve nas da Kur’an učinimo našim saputnikom u životu na ovom svijetu. U njemu je istinsko svjetlo, svako dobro, svaki bereket. Poslušajmo šta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Muazu b. Džebelu, radijallahu anhu: “O…

Kako učenje Kur'ana oblikuje mozak?

„Da nije bilo političkih problema i konstantne međusobne borbe, muslimani bi do 1400. godine dospjeli na mjesec“ – izjava je profesora nemuslimana, pred 400 dodiplomskih studenata na predmetu Historija znanosti… Da se zaključiti da…

Kako da zavoliš Kur'an i živiš s njim

Pozivam sve nas da Kur’an učinimo našim saputnikom u životu na ovom svijetu. U njemu je istinsko svjetlo, svako dobro, svaki bereket. Poslušajmo šta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Muazu b. Džebelu, radijallahu anhu: “O…