Pretraga kategorije

Akida

O Novoj godini, kićenju jelki i Deda Mrazu

Evanđelje po Luki (2:21) prenosi da je Isus bio obrezan osmog dana po rođenju. Hrišćani vjeruju da je Isusov prepucij, obrezana kožica, jedini autentični Isusov predmet sačuvan do dana današnjeg. Brojne crkve tvrde da posjeduju svetu

Razlike između čovjeka i žene

Obaveza vjerovanja u postojanje različitosti između čovjeka i žene Razlike između čovjeka i žene su tjelesne i mentalne prirode kao i razlike koje je definisao Šerijat. One se potvrđuju kroz Šerijat, Allahovu odredbu, čula i razum.

KAKAV JE OBLIK ZEMLJE?

Sva hvala pripada Allahu subhanehu ve tea'ala, i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost čovječanstvu, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji budu

Licemjeri u našim redovima

Kroz historiju islamskog ummeta uvijek je među iskrenim muslimanima bilo izdajnika i munafika (licemjera). U početku licemjere i izdajnike nije lahko otkriti i uočiti, pa je potrebno duže vrijeme da se oni sami otkriju svojim djelima,

MNOŠTVO SVJETOVA

MNOŠTVO SVJETOVA – ŽIVOT NA DRUGIM NEBESKIM TIJELIMA Koliko ima zemalja? ''Hvala Allahu, Gospodaru svjetova'' (Kur’an, El-Fatiha, 1) Ako otvorite Kur’an i pogledate prvu suru, vidjet ćete da ona počinje: ''Hvala Allahu

ZAŠTITA VJERNIKA OD BOLESTI

Hvala Allahu Koji čini, želi i sudi kako On hoće, svjedočim da nema istinskog boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinog, Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je Allahov potpuni blagoslov na

Liječenje sihra i messa (šejtankog dodira)

Liječenje sihra i šejtankog dodira ima dva stanja: Prvo: Da se zna mjesto na kojem se nalazi sihr, te da se uzme i uništi. Na takav način će sihr, uz Allahovu pomoć biti uništen. Ovo je najbolji način liječenja od sihra, a mjesto sihra