Pretraga kategorije

Akida

Vrste sihra

Sihr je svaka stvar čiji se uzročnik sakrije, a sastoji se od čarolija koje se prave posebnim vrstama djelovanja, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce, čini ljude bolesnima, ubija ih,

Razlozi širenja sihra

Sihr i sihirbazi su se među ljudima proširili zbog sljedećih razloga: Neznanje o Allahovoj vjeri i neznanje o stvarnosti sihra, sihirbaza, vračara i sl. Slabost vjerovanja i manjak svijesti o Uzvišenom Allahu, a sihirbaz koji nema

Propis uzimanja naknade za sihr

Sihirbazu je haram (zabranjen) imetak koji uzme praveći ili skidajući sihr, a isto tako je haram onome ko daje imetak sihirbazu ili vračaru, jer onaj ko to čini koristi tuđi imetak na nedozvoljen način, i učestvuje u grijehu. Uzvišeni

Propis izučavanja sihra

Čovjeku je zabranjeno izučavati sihr, podučavati njemu i praviti ga, i ne samo da mu je zabranjeno nego ga takvo djelo, koje se sastoji od širka, laži, potpomaganja sa šejtanom, čini nevjernikom. Kaže Uzvišeni Allah: ''i povode se za

KUR’AN LIJEK ZA SVE BOLESTI

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve sljedbenike sunneta do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom

Propis odlaska sihirbazima

Takav postupak je zabranjen, a takav je propis i sa odlaskom vračarima, gatarima. Ovo djelo se ubraja u velike grijehe, koje ponekad doseže i do nevjerovanja. Nevjernik je onaj ko pita sihirbaza, vračara, gatara ili astrologa o nečemu

Šta je sihr i mess (šejtanski dodir)

Sihr predstavlja čaroliju koja se pravi posebnim vrstama djelovanja, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce. Sihr predstavlja čisto zlo i zločin prema čovjeku, njegovom tijelu, imetku, razumu

SESTRI MUSLIMANKI ll

Dokazi iz Kur'ana i Sunneta za pokrivanje lica Uzvišeni Allah je naredio ženama vjernika da se pokriju, da ne otkrivaju svoje ukrase strancima, iz bojaznosti prema njima, da ne upadnu u nevaljala djela i grijehe. Kao što kaže Uzvišeni…

SESTRI MUSLIMANKI

U današnje vrijeme postoje mnoge ubačene i neispravne stvari koje mnoge žene prihvataju. Neke od njih ćemo navesti: a) Ono što je vezano za izgled žene i njenu odjeću, svejedno da li se radilo o hidžabu (šerijatski propisana nošnja za…