Islamski web sajt
Pretraga kategorije

Edeb

Posebnosti petka i džume

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je petkom na farzu sabah namaza učio suru es-Sedžda i ed-Dehr. 2. Pohvalno je na dan džume donositi puno…

Lovci na greške i lešinarska kultura

Nema sumnje da je porast društvenih mreža vrlo koristan za muslimane, u saznavanju novih vijesti, kampanja te iznad svega, u širenju i pružanju znanja. Ali, kao i sa svakim uređajem, ako se ne koristi na ispravan način i ne primjenjuje…

Osmijeh

Kaže Svemogući Allah, dž.š.: "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine." (Ali Imran, 159) "I da on na smijeh i plač navodi." (En-Nedžm, 43) Draga braćo, kako da se musliman ne…

Životinjska priroda nekih ljudi

Životinjski prizor i prizor udovoljavanja strastima su prisutni kod neukih osoba, onih koje se razlikuju od životinja samo po uspravnom hodu i moći govora. Njih, osim zadovoljavanja strasti, ništa drugo ne zanima. I nije važno kojim putem…