Pretraga kategorije

Razne teme

Koristi zdravog srca

Vlasnik zdravog srca ima ispravan pogled na život, Allah mu podari da vidi istinu i da zabludu vidi zabludom Živimo u stvarnosti punoj iskušenja i smutnji (fitni) koje po svom obimu i negativnim posljedicama po pojedinca i društvo u

Kako sačuvati svoja dobra djela

Iskreni vjernici duboko su uvjereni u to da činjenje dobrih djela donosi nur u srcu, blještavilo na licu, obilnu nafaku i ljubav u srcima stvorenja, stoga u svakom danu nastoje da učine neko dobro djelo. Međutim, da li je za spas na

Dova za odgoj djece

Dova za našu djecu je jedno od najefikasnijih odgojnih sredstava Kur'an posvećuje veliku pažnju upućivanju dove za potomstvo. U nastavku donosimo sedam ajeta koji bi nas trebali podstaknuti da što više učimo dove za

Ko su istinski sretnici

Istinski sretnici su oni do čijih srca laž, mržnja, zavist, licemjerstvo i izdaja ne mogu naći puta Istinski sretnici su oni koji su zaokupljeni sobom, svojim mahanama i nedostacima, pa nemaju vremena voditi brigu o tuđim

Zašto podižemo glasove u srdžbi

Profesor je primijetio skupinu studenata kako, usljed srdžbe i bijesa, viču jedni na druge, pa im je prišao i upitao: “Zašto ljudi podižu glas kada su srditi?” Studenti su neko vrijeme razmišljali, a onda mu je jedan od njih odgovorio:

Borba za prestiž

Borba za prestiž Iz kur’anskih ajeta ne možemo izvući zaključak da je dunjaluk zlo, nešto čega se čovjek treba samo ču­vati zbog njegove upropaštavajuće uloge. Kur’anska poruka ide za sljedećim: časni ajeti ukazuju na sva iskušenja i