Android aplikacija

PREUZMITE APLIKACIJU

O Aplikaciji:

 

Aplikacija je napravljenja u cilju dostupnosti i približavanja Islamskog sadržaja. Android aplikacija PUT SREDINE je edukativno informativna aplikacija islamskog, naučnog i drugog sadržaja a uredjuje je redakcija NVO “PUT SREDINE – media sector”.

screenshot_2016-11-30-00-07-16     screenshot_2016-11-30-00-10-07     screenshot_2016-11-30-00-12-07