Islamski web sajt
Pretraga kategorije

Islam i nauka

I ne govori o Allahu bez znanja

Opasnost pogrešnog govora, radnje i donošenja odluke je velika i pogubna u ličnom aspektu, ali je svakako veća i opasnija kada se odnosi na zajednicu muslimana, jer pogreške lične prirode su između “roba” i njegovog Gospodara gdje se svako…

Odgovor na ”neodgovoriva” pitanja‏

Priredio: Ersan Grahovac Neki ljudi postavljaju sljedeća pitanja: Da li Bog može da stvori kamen koji ne može da podigne? Da li Bog može da spava? Da se ženi? Da stvori Sebi sličnog? Na ova pitanja može se dati odgovor sa nekoliko…