Adabi jela i pića

 

1) Da se jede halal hrana zbog riječi Uzvišenog: „O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili”. (El-Bekare 172).

A dobro to je halal.

2) Da zanijeti sa jelom i pićem da ojača kako bi činio pokornost (ibadet) Allahu i kako bi zbog toga bio nagrađen.

3) Da opereš svoje ruke prije jela ako bude na njima nečistoće, i poslije jela kako bi uklonio nečistoću koja se nakupila tokom jela.

4) Da budeš zadovoljan sa hranom i pićem koje je servirano i da ih ne kudiš, zbog hadisa Ebu-Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, pripovijeda: „Nikada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nije hranu pokudio; ako bi mu se dopala, jeo bi, a ako ne bi, ostavio bi je!”

5) Da ne jedeš podbočen ili ležeći potrbuške:

Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: „Ja ne jedem podbočen (naslonjen).”

I zbog hadisa Ibn Omera u kojem kaže: „Zabranio je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjedenje za dvije trpeze: za trpezom za kojom se pije alkohol i za trpezom za kojom čovjek jede ležeći potrbuške.”

6) Zabrana jela i pića iz zlatnih i srebrenih posuda:

Zbog hadisa Huzejfe u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ne pijte iz zlatnog i srebrenog posuđa i ne jedite iz njihovih posuđa; To je za njih na ovom svijetu a vama na budućem.”

7) Da otpočinje jelo i piće sa bismilom, i da završi sa zahvalom Allahu. „Kada neko od vas jede, neka spomene Allahovo ime, a ako zaboravi spomenuti Allahovo ime na početku, neka kaže: ‘U ime Allaha’, na početku i na kraju ovoga jela.”

A što se tiče završetka sa zahvalom Allahu kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista je Allah Uzvišeni zadovoljan čovjekom koji, kada nešto pojede, zahvali Allahu Uzvišenom na tome ili kada nešto (od dozvoljenih pića) popije, zahvali Allahu Uzvišenom na tome.“

8) Da jede desnom rukum i ispred sebe:

Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Amru ibn Seleme : „Dijete, reci: ‘Bismillah!’, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe.”

9) Pohvalno je da se jede sa tri prsta: i da se obližu poslije jela.

Kab ibn Malik pripovjeda: „Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi jeo sa tri prsta i oblizao bi ih prije nego bi ih obrisao”.

i da se odstrani eventualna nečistoća i da se pojede zbog riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Ako nekome od vas ispadne zalogaj hrane neka ga uzme i odstrani eventualnu nečistoću, i neka ga pojede, ne ostavljajući ga šejtanu.”

 

11) Zabranjeno je puhanje u vruću posudu sa hranom i puhanje u vodu prilikom pijenja:

Zbog hadisa Ibn Abasa u kojem kaže da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se puše u posudu.

12) Umjerenost u konzumiranju hrane i pića:

Zbog riječi Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem: “Čovjek goru posudu od stomaka ne može napuniti. Dovoljno mu je nekoliko zalogaja koji će ga održati u životu. A ako već mora, neka trećinu napuni hranom, trećinu pićem, a neka trećinu ostavi za disanje.

13) Da onaj koji je spremio hranu ne gleda u one kojima je spremio u toku jela, nego je na njemu da obori pogled zbog toga što im to može smetati i dovest ih u neugodnu situaciju.

14) Da ne otpočinje sa jelom ukoliko je prisutan neko ko je preči da to učini kao npr. neko ko je stariji ili ko je na većem položaju jer je to od bontona i uljudnosti.

15) Da ne radi oni što obično smeta ljudima kao što je otresanje ruku u posudu ili da naginje glavu na posudu u toku jela, ili da govori ogavan govor koji ukazuje na prljavštinu i nečistoću. (Ili da ispija piće ispuštajući glas ili da otvara usta prilikom žvakanja hrane i tome slično).

16) Da ne pije sa ruba posude:zbog hadisa Ibn Abasa u kojem kaže: “Zabranio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da se pije sa usana mješine”.

17) Pohvalno je da se pije sjedeći osim zbog opravdanog razloga:

Zbog hadisa Enesa u kojem kaže: “Zaista je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se pije stojeći”.

 

Pripremio: Ferid Aljović