Koristi spuštanja pogleda

Obavezno je ne gledati u ono što je Allah zabranio, jer je pogled otvor kroz koji šejtan baca svoje strelice ka čovjekovom srcu kako bi ga zarobio i njime upravljao. Allahov Poslanik, s.a.w.s., je rekao: “Čovjeku je određen udio u bludu u koji će nužno upasti: oči čine blud, a njihov blud je pogled…” (Muttefekun ‘alejh) I rekao je za nenamjerni pogled u ženu koja nije mahrem: “Skreni svoj pogled.” (Bilježi Muslim)

U spuštanju pogleda ima nekoliko koristi:

Prva korist:

Čuvanje srca od boli i tuge, jer ko slobodno pusti pogled njegova će tuga po trajati. Najštetnija stvar za  srce je slobodno puštanje pogleda, jer će u gledati nešto za čim će puno čeznuti i bez čega se ne može strpiti, iako to ne može imati. To je vrhunac njegove boli i patnje. Pogled u čovjekovom srcu i ma isti učinak kao i strijela koja izleti iz luka. Ako ga ne ubije, rani ga. Pogled je poput žeravice koja se baci u suhu travu . Ako je ne spali cijelu, spali jedan njen dio. Onaj koji gleda svojim pogledom baca strijele pravo u srce, ali to ne osjeća.

Druga korist:

Spuštanje pogleda rezultira prosvjetljenjem srca, tako da njegova svjetlost postane vidljiva i u oku, na licu i tijelu. Slobodno puštanje pogleda donosi tamu u srcu koja postaje vidljiva na licu i tijelu. Uzvišeni Allah je spomenuo ajet o svjetlosti: Allah je svjetlo nebesa i Zemlje (En-Nur,35) , poslije riječi: A reci vjernicama neka obore poglede svoje (En-Nur, 31), a Allah najbolje zna.

Treća korist:

Obaranje pogleda čovjeku donosi pronicljivost kao plod svjetlosti. Kada se srce prosvijetli, njegov duhovni vid postaje ispravan, jer postaje poput ispoliranog ogledala u kojem se slika stvari pojavljuje kakva stvarno jeste. Zabranjeni pogled je sličan disanju u to ogledalo, pa kada čovjek oslobodi svoj pogled, njegova duša izdahne u ogledalo njegovog srca, brišući njegovu svjetlost.

Četvrta korist:

Obaranje pogleda čovjeku otvara puteve i vrata znanja; olakšava mu stizanje do njega. Kada se srce prosvijetli, vidi suštinu stvari, prodire iz jedne u drugu. Ko slobodno pusti pogled zamutit će mu se srce, ispuniti se tamom, a vrata i putevi znanja će mu se zatvoriti .

Peta korist:

Spuštanje pogleda donosi snagu srcu, postojanost i hrabrost.

Šesta korist:

Spuštanje pogleda donosi srcu veću radost, sreću i širinu prsa, nego što je slučaj sa užitkom i radošću koji se postižu gledanjem.

Sedma korist:

Spuštanje pogleda sprječava da srce postane zarobljenik strasti, zato što je pravi zarobljenik onaj ko robuje svojim strastima i prohtjevima.

Osma korist:

Spuštanje pogleda zatvara jedna od džehennemskih vrata, jer pogled predstavlja vrata strasti, strast poziva u djelo, a zabrana Uzvišenog Gospodar:\ i Njegov zakon je zastor koji zabranjuje stizanje do tog djela.

Deveta korist:

Spuštanje pogleda jača razum, razvija ga i čini postojanijim. Puštanje pogleda da lura čini samo nepromišljeni maloumnik koji ne gleda u posljedice, jer posebnost razuma jeste gledanje u krajnji ishod  stvari.

Deseta korist:

Spuštanje pogleda čuva od opijenost i strastima i zapadanja u nemarnost, jer puštanje pogleda uzrokuje ovladavanje nemara koj i odvraća od A llaha i Ahireta i vodi u opijenost slijepom ljubavi, kao što Uzvišeni kaže: A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. (El-Hidžr, 72)

Ibn Kajjim el – Dževzi, Medicina srca i duše

Izvor: novihorizonti.net