O nama

U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog

 

Udruženje
„PUT SREDINE“

Je neprofitabilna, apolitična organizacija osnovana radi istraživanja, edukacije, promocije, afirmacije i zaštite tradicionalnih islamskih, moralnih i kulturnih vrijednosti u društvu.

Ciljevi udruženja su sledeći:

  • Organizovanje stručnih skupova, javnih tribina, seminara, kurseva, multimedijalnih projekcija, štandova i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja na temu vjere i morala.
  • Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama sprovođenje humanitarnih aktivnosti, prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći.
  • Promovisanje i razivanje svijesti o značaju vjere i morala za zajednicu.
  • Štamapanje knjiga, letaka, priručnika, brošura, flajera, postera, plakata i bilborda.
  • Zalaganje na polju borbe protiv svih negativnih pojava u društvu.
  • Sportske i ekološke aktivnosti, izleti i druženja.
  • Podsticanje aktivizma mladih.
  • Doprinos sveopštem razvoju društva i zajednice.

Džemat nastoji da svojim aktivnostima stekne Allahovu, subhanehu we te’ala milost na oba svijeta i da na taj način da svoj doprinos vjeri Uzvišenog Allaha.