Želi drugima što želiš i sebi

Prenosi se od Enesa bin Malika, radijallahu anhu, sluge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi.[1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Od najvećih prava islamskog bratstva je da se bratu u islamu pruži podrška, da mu se pomogne i da mu se želi dobro kao što se želi i sebi.
  • Riječi ”neće vjerovati” odnosi se na to da neće vjerovati potpunim imanom, što je dokaz da se iman čovjeka povećava i smanjuje.
  • Od ljubavi među muslimanima u islamu je i to da se trude da se poprave, da ih pridobiju i da ispune svoje obaveze prema njima.
  • Rad po ovom hadisu vodi ka širenju ljubavi između ljudi u cijeloj zajednici.

[1] Hadis bilježe Buhari i Muslim.