ZEKAT (OBAVEZNO IZDVAJANJE IMETKA)

Definicija zekata

Jezičko značenje zekata: Riječ zekat znači porast i dodatak, a dolazi i u značenju pohvale, čišćenja i čestitosti. Imetak koji se izdvaja nazvan je zekatom, zbog toga što se njime povećava bereket u imetku, a čovjeka čisti od grijeha.

Terminološko značenje: Zekat je obavezno izdvajanje određene vrste imetka, od određene kategorije ljudi u određeno vrijeme, da bi se postiglo zadovoljstvo Gospodara, očistila duša (od bolesti poput škrtosti, pohlepe, nemara i sl.), imetak i cijela društvena zajednica.

Položaj zekata i mudrost njegovog propisivanja

Zekat ima važnu ulogu u Islamu i mudrost njegovog propisivanja jasno upućuje na njegov značaj i važnost. Spomenućemo neke aspekte mudrosti propisivanja zekata, tako da će svako koga interesuje mudrost i razlog njegovog propisivanja uočiti važnost ovog velikog temelja Islama.

Pojašnjenje nekih od mudrosti propisivanja zekata:

1) Čišćenje duše ljudi od škrtosti, tvrdičluka i pohlepe.

2) Olakšavanje materijalnog stanja i ispunjavanje osnovnih potreba siromaha, jadnika i nevoljnika.

3) Ispunjavanje potreba društva na kojima se zasniva opstanak i sreća jednog naroda.

4) Određena je gornja granica za gomilanje imetka bogataša i trgovaca, kako imetak ne bi kružio samo kod jedne skupine ljudi i kako oni ne bi bili poput država u državi.

5) Zekat čini zajednicu muslimana srodnom poput porodice, gdje sposobni saosjeća sa nemoćnim, kao i bogati sa siromašnim.

6) Zekat gasi mržnju i zavist siromašnih prema bogatima.

7) Sprječava kriminalne radnje poput krađa i pljačkanja.

8) Zekat čisti imetak, to jest uvećava ga.

9) Zekat je razlog postizanja mnogih drugih koristi.

Uslovi zekata

Uslovi koji su vezani za onog koji izdvaja tj. daje zekat:

  • Islam (tj. da bude musliman);
  • Punoljetnost;
  • Sloboda (tj. da nije rob);
  • Iskrena namjera.

Uslovi koji se tiču samog imetka na koji se daje zekat:

  • Da osoba u potpunosti posjeduje imetak;
  • Da se vrijednost novca povećava;
  • Da imetak dostigne nisab;
  • Da taj imetak (u visini nisaba) pregodini (ar. havl);
  • Da prelazi osnovne životne potrebe osobe koja izdvaja zekat.

Dokazi za obaveznost zekata

Došli su jasni tekstovi iz Časnog Kur'ana i Sunneta (prakse Poslanika) koji ukazuju na obaveznost zekata. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio da je zekat jedan od snažnih stubova Islama na koji je Islam zasnovan i zbog njegove vrijednosti je propisan kao treći temelj od temelja vjere.

Neki od dokaza za njegovu obaveznost

Dokazi iz Časnog Kur'ana:

Riječi Uzvišenog: ”Namaz obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!”. (El – Bekare, 43)

Riječi Uzvišenog: ”I namaz obavljajte i zekat dajte, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Uzvišenog Allaha”. (El – Bekare, 110)

I riječi Uzvišenog: ”Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru”.  (Et – Tevbe, 5)

Dokazi iz Sunneta:

1) Poznati hadis Džibrila, alejhis – selam, u kojem stoji: ”Islam je da svjedočiš da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš mjesec Ramazan i da hodočastiš Kabu jednom u životu ako si za to u mogućnosti”[1]

2) Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Islam se zasniva na pet stvari: svjedočenje da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha, obavljanju namaza, davanju zekata, post mjeseca Ramazana i hodočašću Kabe jednom u životu ako je za to u mogućnosti”[2]

Ovo su samo neki od tekstova iz Kur'ana i Sunneta koji jasno ukazuju da je zekat jedan od temelja Islama, kao i njegova osnova bez koje Islam jednog čovjeka ne može biti upotpunjen.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Muslim, br. 9.

[2] Buhari, br. 8.