Zašto nas je Allah stvorio?

Pitanje: Zašto nas je Allah stvorio?

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a zatim:

Odgovor: Uzvišeni Allah nas je stvorio da Ga obožavamo i da Mu ne pripisujemo druga. Kaže Uzvišeni Allah: ”A ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju”. (Ez – Zarijat, ajet 56).

”Allahovo pravo kod Njegovih robova je da Ga obožavaju i da Mu nikoga ravnim ne smatraju”. (Buharija i Muslim)

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović