Zaista su neka sumnjičenja grijeh

Čovjek je biće koje misli i razmišlja, što ga čini posebnim i drugačijim od ostalih Allahovih stvorenja. Zato musliman treba da se trudi da stalno misli i razmišlja pozitivno, da ima lijepo mišljenje o  muslimanima, jer će i za to biti nagrađen. Nažalost, svjedoci smo da je na društvenim mrežama, u privatnom i javnom životu komunikacija među muslimanima na izuzetno niskom nivou, da se koriste grube i teške riječi, laži i potvore, a sve to, često, zbog neutemeljenog i lošeg mišljenja o muslimanima.

Lijepo mišljenje o muslimanima vodi čovjeka u Džennet

Koliko je važno da musliman ima lijepo mišljenje o svojoj braći muslimanima najbolje nam govori sljedeći primjer iz života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio je sa svojim ashabima pa je rekao: “Među vama će se pojaviti čovjek koji je stanovnik Dženneta.” Zatim se pojavio jedan ensarija, kojem je sa brade kapala voda od abdesta, svoju je odjeću nosio lijevom rukom. Sljedećeg dana Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je isto i pojavio se čovjek koji se pojavio i prvi put. Trećeg dana Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio je iste riječi i opet se pojavio onaj čovjek koji se pojavio i prvi put.

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao, Abdullah  b.  Amr pošao je za tim čovjekom i obratio mu se: “Posvađao sam se  ocem i zakleo se da neću ući kod njega tri dana i noći, pa ako bi mi dao utočište dok prođe taj rok, učinio bi mi dobro, a čovjek odgovorio potvrdno.”

Enes navodi da im je Abdullah govorio da je proveo te tri noći sa njim i da nije vidio da noću nešto posebno čini osim što bi se, kada bi bio budan, okretao u postelji, spominjao i veličao Allaha dok ne bi nastupio sabahski namaz. Abdullah je govorio: “Prošle su tri noći i, osim što je govorio samo dobro, drugo ga nisam ništa čuo, skoro da sam potcijenio i prezirao njegova djela, i rekao sam mu: ‘O Allahov robe, između mene i mog oca nije bilo ni ljutnje ni svađe, ali sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako tri puta govori: ‘Među vama će se sada pojaviti čovjek od stanovnika Dženneta’, i ti si se pojavio tri puta. Zbog toga sam želio da budem uz tebe i da vidim tvoja djela i postupke i da te slijedim u njima. Međutim, nisam vidio da činiš mnogo djela, i šta je to što si činio, a što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio?’ ‘Ništa drugo, osim što si vidio’, odgovorio je. Pošto sam krenuo, pozvao me je i rekao: ‘Ništa drugo, osim što si vidio, o sine moga brata! Jedino što kod mene nema neiskrenosti i obmane ni prema kome od muslimana, niti zavisti (haseda) zbog dobra koje je Uzvišeni Allah nekom podario.’ Abdullah je rekao: ‘Ovo je to što si postigao, a što mi nismo kadri izdržati.’” (Ahmed, Abdurezak, Bejheki i dr.)

Čistota duše i lijepo mišljenje o muslimanima uvelo je ovog ensariju u u Džennet, tako malo djelo u našim očima, ali tako vrijedno i veliko kod Uzvišenog Gospodara.

Neophodnost primjene kur’ansko-hadiskih načela

Problem s kojim se susreće veliki broj muslimanske omladine, ali i odraslih, ovdje mislim na one koji prakticiraju vjeru, nije nepoznavanje hadisko-kur’anskih tekstova i propisa vjere, već primjena u svom svakodnevnom životu, odgajanje sebe u okrilju vrijednostima koje je živio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, što je kod mnogih samo puka priča, a često izostanu djela.

Kada bismo ovaj hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, primijenili u svom životu i odnosu prema drugim muslimanima, naša slika bila bi daleko ljepša, a naši postupci bili bi dokaz našeg iskrenog slijeđenja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se sumnjičenja jer je sumnjičenje, zaista, najlažniji govor! Nemojte prisluškivati i uhoditi jedni druge! Nemojte jedni drugima zavidjeti i jedni druge mrziti! Nemojte jedni drugima okretati leđa! Budite iskreni Allahovi robovi, braća!” (Buhari i Muslim)

“Čuvajte se sumnjičenja jer je sumnjičenje, zaista, najlažniji govor!  …Nemojte jedni drugima zavidjeti i jedni druge mrziti! Nemojte jedni drugima okretati leđa!”  Ružno i loše mišljenje o muslimanima, sumnjičenje, zavist, konstantne prepirke i svađe, to su ta djela za koja mi mislimo da su beznačajna, a onaj plemeniti ensarija, oplemenivši svoju dušu ovim vrijednostima, zaslužio je Džennet.

“Nemojte prisluškivati i uhoditi jedni druge!” Kao da nas Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovim riječima savjetuje da se ne bavimo tuđim životima, tuđim mahanama i nedostacima. Nemamo pravo baviti se tuđom privatnošću, zapostavljajući sebe i svoje mahane i nedostatke. Kada god se zaposlimo tuđim privatnostima,  to će rezultirati zapostavljenjem vlastitih mahana i nedostataka. Naravno, ovo se ne odnosi na međusobno savjetovanje, uz uvažavanje principa savjetovanja.

I na kraju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, završava ovaj hadis imperativom koji svaki musliman mora imati na umu: “Budite iskreni Allahovi robovi, braća!” Nema jakog džemata, zajednice i društva bez čvrstih i jakih odnosa među pripadnicima zajednice, koji su utemeljeni na iskrenosti, lijepom mišljenju o ostalim muslimanima, daleko od sumnjičenja, uhođenja, zavisti, mržnje, omalovažavanja, preziranja, ogovaranja…

S ciljem da imamo što bolje i kvalitetnije međusobne odnose, među muslimanima,  Kur’an se obraća vjernicima zabranjujući neosnovana sumnjičenja, uhođenja i ogovaranja: O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, doista su neka sumnjičenja grijeh. I ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.” (El-Hudžurat, 12)

Izvor: el-asr.com