ZABRANA OSAMLJIVANJA SA ŽENAMA STRANKINJAMA

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Neka se muškarac nikako ne osamljuje sa ženom koja mu je strankinja, osim u prisustvu mahrema (njenog staratelja). Neka žena ne putuje osim u pratnji mahrema!’’ Čuvši te riječi jedan od prisutnih upita: “Allahov Poslaniče, moja supruga se uputila na hadždž, a ja sam se spremio za učešće u toj i toj bitki!” Na to Poslanik reče: “Vrati se i obavi hadždž zajedno sa svojom suprugom!‘’[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • U hadisu je zabrana osamljivanja muškarca i žene bez prisustva njenog staratelja.
  • Zabranjeno je ženi da putuje bez mahrema (staratelja).
  • Suzbijanje štete je preče od pridobijanja koristi.

                

Priredio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Buharija, br. 5233, i Muslim, br. 1341.