VRSTE SNOVA

Prenosi se od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Dobri snovi su od Allaha, a loši od šejtana, pa kada neko sanja nešto što voli, neka to nikom ne priča osim onima koje voli. Kada sanja nešto što mu je mrsko, neka traži zaštitu kod Allaha od zla te stvari i od zla šejtana, neka pljucne tri puta i neka nikom ne priča taj san, pa mu on neće nauditi”[1].                 

Propisi koji se izvlače iz
hadisa su sljedeći:

 • Dobri
  snovi su od Uzvišenog Allaha, a loši snovi rezultat su uplitanja šejtana u dušu ljudi.

 • Osoba
  koja sanja nešto što ne voli, kako bi se zaštitila zla tog sna postupiće na sljedeći
  način: tražiće zaštitu kod Allaha od prokletog šejtana, pljucnuće tri puta, okrenuće se
  na drugu stranu i neće nikom pričati šta je usnio.    

 • Pohvalno
  je nakon lijepog sna zahvaliti Allahu na tome i ispričati ga voljenoj osobi.

 • Čovjek ne treba pretjerivati
  i opterećivati sebe vizijama koje su od šejtana,
  niti se treba mnogo raspitivati o takvim snovima i značenju istih.

 • Nikako
  se ne smije upasti u izmišljanje snova zbog opomene onima koji lažu da su nešto
  sanjali izmišljajući iste, jer je san dio poslanstva a njegovo izmišljanje je
  laž na Allaha Uzvišenog.


[1] Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.