Vrste sihra

Sihr je svaka stvar čiji se uzročnik sakrije, a sastoji se od čarolija koje se prave posebnim vrstama djelovanja, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce, čini ljude bolesnima, ubija ih, sastavlja osobe bez njihove želje i rastavlja voljene, čini ih voljenim ili omraženim.

Postoje sihiri koji su obmana, kao npr. da neko leti u vazduhu ili uđe u krug koji je uzak, ili hoda po vodi, ili hoda po užetu, ili pretvori pticu u čovjeka, i slične stvari kojima se iskrivljuje stvarno stanje nečega. Sve je ovo sihr i vradžbina kroz obmanu ljudskih očiju.

Kaže Allah Uzvišeni: I kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vradžbinu veliku prirediše”. (El-E'araf, 116.)

Postoje i radnje koje se mogu nazvati sihrom jer se oslanjaju na zajedničke postupke kao što su: prizivanje znanja o budućnosti i nevidljivom svijetu, korištenje puteva i načina koji nisu ispravni, praznovjerje, vezivanje za nekoga mimo Uzvišenog Allaha. Te radnje su: vračanje, proricanje sudbine, razna praznovjerja i sl.

Postoje dva osnovna tipa sihra:

  • Onaj koji se nalazi u tijelu oboljele osobe, u formi nečeg što je pojela ili popila, ili mirisa koji je pomirisala;
  • Sihr može biti van tijela opsihrenog, zakopan ili obješen na nekom mjestu ili slično.

Vrste sihra se takodje mogu razlikovati i po namjerama, cilju i simptomima. Pa, tako imamo:

Sihr rastavljanja koji ima za cilj da rastavi muža od žene ili se njime izaziva neprijateljstvo i mržnja među prijateljima ili poslovnim partnerima. Ova vrsta sihra je najrasprostranjenija. Ovakav sihr može biti:

  • Razdvajanje čovjeka od majke,
  • Razdvajanje sina od oca,
  • Razdvajanje braće,
  • Razdvajanje poslovnih i drugih prijatelja,
  • Razdvajanje čovjeka i žene.

Ljubavni sihr, a koji ima za cilj izazivanje ljubavi i promjenu emotivnog stanja i interesovanja kod opihrenog. Ova vrsta sihra ima i svoje kontrareakcije pri čemu se može desiti da opsihreni zamrzi osobu koju je sihrom trebalo zavoljeti. Opsihreni se može teško razboljeti.

Nekad žena napravi mužu sihr kako bi zamrzio sve žene osim nje, što prouzrokuje mržnju čovjeka prema njegovoj majci, sestrama, tetkama, i prema cijeloj ženskoj rodbini. Ponekad se taj sihr preokrene, te čovjek zamrzi sve žene, pa čak i svoju suprugu.

Sihr prividjanja ili obmane, koji ima za cilj predstavljanjem stvari ili događaja suprotno onome kakvi su zaista. Simptomi sihra obmane su: da čovjek vidi nepomične stvari kako se kreću, a pokretne vidi stabilnim i nepomičnim, malog vidi velikim, a velikog malim, sve stvari vidi u suprotnom obliku, kao što su ljudi u doba Musaā, alejhis – selam, vidjeli štapove kako se kreću, a oni se u stvari nisu kretali.

Uzvišeni Allah je rekao:

”O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti, ili ćemo mi baciti?” “Bacite vi” – reče on. I kada oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše i vradžbinu veliku prirediše. I Mi naredismo Musau: “Baci stap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili vradžbinu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše.Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – rekoše. “Gospodara Musaova i Harunova”. (El-E’raf, 115 – 122)

Sihr ludosti

Džin koji je zadužen za sihr ulazi u opsihrenu osobu i stacionira se u njegovom mozgu, kako mu je naredio sihirbaz. Zatim vrši pritisak na centre u mozgu i to naročito one koji imaju funkciju razmišljanja, sjećanja ili ponašanja.  Osoba koja je opsihrena u većini slučajeva je svjesna svega šta se dešava sa njenim tijelom, ali nema nikakvu kontrolu. Rijetko se desi da se osoba ne sjeća ničega.

Haridže ibnus – Salt et – Temimi prenosi od svoga amidže da je otišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i primio Islam. Na putu od njega je naišao pored ljudi kod kojih je vidio ludog čovjeka okovanog željezom. Njegova porodica reče: “Rečeno nam je da je ovaj vaš drug došao s dobrom pa ima li nešto čime biste ga mogli izliječiti?” Proučio sam mu Fatihu i ozdravio je. Dali su mi zbog toga stotinu ovaca. Došao sam Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i obavijestio ga šta mi se desilo, pa mi je rekao: ”Da li si rekao nešto drugo osim toga što si učio?” Ne, – rekao sam. On reče: “Uzmi ih. Teško onome ko uzme nešto za neispravnu rukju, ti si uzeo za ispravnu rukju”[1].

U drugoj predaji se prenosi: ”Učio mu je Fatihu tri dana, ujutro i navečer. Kad god bi je završio sakupio bi zrak i puhnuo”[2].

Sihr bolesti, koji ima za cilj izazivanje raznih bolesti. Kada čovjek bude pogođen sihrom bolesti, džin se stacionira u mozgu kod centra za koji je zadužen od strane sihirbaza. On se učvrsti u centru sluha ili vida ili centru za pokretanje ruke ili noge. Tada je organ u jednom od sljedeća tri stanja:

  • Allahovom moći džin onemogući dolazak uputstava za organ te tako dotični organ ne može funkcionisati. Bolesnik oslijepi ili ogluhne ili zanijemi ili mu se paralizuje dio tijela.
  • Nekad džin onemogući dolazak uputstava iz mozga, a ponekad ih dozvoli, pa se desi da određeni organ nekad funkcioniše, a nekad ne.
  • Nekad džin učini da mozak šalje veoma brza i neprestana uputstva bez povoda, pa se desi da se organ ukruti i ne može se kretati iako pri tome nije paralizovan.

Uzvišeni Allah kaže o sihirbazima: oni nikome bez Allahove dozvole nisu mogli naštetiti”. (El – Bekare, 102)

Time je potvrdio da je moguće da sihirbaz nanese štetu opsihrenom, ali ju je uslovio Svojom voljom, i tome se ne treba čuditi. Veliki broj ljekara nisu nikada mogli priznati niti povjerovati sve dok nisu svojim očima vidjeli brojna stanja ovakvih bolesti.


[1] Hadis bilježi Ebu Davud, poglavlje o medicini, br. 3896. Nevevi kaže da je vjerodostojan i bilježi ga u djelu El – Ezkar, 87.

[2] Hadis bilježi Ebu Davud, poglavlje o medicini, br, 3897.