VRSTE SADAKE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu,
prenosi, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Svakog dana, u kojem izađe Sunce, čovjek je dužan
za svaki dio svoga tijela dati sadaku: sadaka je pravedno presuditi između
dvojice, sadaka je pomoći čovjeku da uzjaše na svoju jahalicu ili pomoći mu da
na nju podigne tovar. Lijepa riječ je sadaka, svaki korak ka džamiji je sadaka,
a sadaka je i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima”
[1]

Propisi koji se izvlače iz
hadisa su sljedeći:

 • Svi
  dijelovi tijela jednog čovjeka: njegova
  čula, kosti, koljena i laktovi, su velika blagodat od Uzvišenog Allaha, za čije
  postojanje ne možemo dovoljno zahvaliti Uzvšenom Allahu ma koliko to činili.

 • Postoje,
  osim davanja sadake u novcu, još dvije vrste sadake:

 • Sadaka čija korist prelazi
  na druge, kao kada pomirimo dvije osobe, ili pomognemo čovjeku da uzjaše na jahalicu, i tome slično.

 • Sadaka čija se korist
  vraća onome koji je udjeljuje.

 • U
  ovom hadisu je podsticaj na obavljanje dobrovoljnih djela, zato što su dobrovoljna
  djela sebeb Allahove ljubavi i Njegove blizine robu.

 • Lijepa
  riječ je: nazdravljanje onom koji kihne, nazivanje selama, lijep i prijatan
  razgovor sa ljudima, veličanje
  Allaha, upućivanje dova, pohvala muslimana kada to zaslužuje pohvalu,
  upućivanje savjeta i davanje smjernica i uputstava.

 •  Duha ili jutarnji dobrovoljni namaz je jedan
  od načina da čovjek zahvali
  Uzvišenom Allahu na
  svaki zglob u njegovm tijelu, kao što se spominje u drugim vjerodostojnim
  hadisima.


[1] Bilježe
Buhari i Muslim.