VRSTE SADAKE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Svakog dana, u kojem izađe Sunce, čovjek je dužan za svaki dio svoga tijela dati sadaku: sadaka je pravedno presuditi između dvojice, sadaka je pomoći čovjeku da uzjaše na svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju podigne tovar. Lijepa riječ je sadaka, svaki korak ka džamiji je sadaka, a sadaka je i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima”[1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Svi dijelovi tijela jednog čovjeka: njegova čula, kosti, koljena i laktovi, su velika blagodat od Uzvišenog Allaha, za čije postojanje ne možemo dovoljno zahvaliti Uzvšenom Allahu ma koliko to činili.
  • Postoje, osim davanja sadake u novcu, još dvije vrste sadake:
  • Sadaka čija korist prelazi na druge, kao kada pomirimo dvije osobe, ili pomognemo čovjeku da uzjaše na jahalicu, i tome slično.
  • Sadaka čija se korist vraća onome koji je udjeljuje.
  • U ovom hadisu je podsticaj na obavljanje dobrovoljnih djela, zato što su dobrovoljna djela sebeb Allahove ljubavi i Njegove blizine robu.
  • Lijepa riječ je: nazdravljanje onom koji kihne, nazivanje selama, lijep i prijatan razgovor sa ljudima, veličanje Allaha, upućivanje dova, pohvala muslimana kada to zaslužuje pohvalu, upućivanje savjeta i davanje smjernica i uputstava.
  •  Duha ili jutarnji dobrovoljni namaz je jedan od načina da čovjek zahvali Uzvišenom Allahu na svaki zglob u njegovm tijelu, kao što se spominje u drugim vjerodostojnim hadisima.

[1] Bilježe Buhari i Muslim.