Vrijednosti posta

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi nam u hadisi-kudsijju riječi Uzvišenog Allaha
koji kaže: “Svako djelo sina Ademovog pripada njemu i nagrada za to djelo uvećava se od 10 do 700 puta,
osim posta, post pripada Meni i Ja za njega posebno nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i jelo zbog Mene.”

“Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom prijatniji je Allahu od mirisa miska.” (Muttefekun alejhi)
Postu nema sličnog ibadeta i dova postača se ne odbija. Postač se raduje dva puta: kad prekida svoj post i kad sretne svoga Gospodara. Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu, kada će reći: “O Allahu, ja sam ga sprečavao od hrane i uživanja u toku dana, pa dozvoli da se zauzmem za njega.” Miris iz usta postača prijatniji je Allahu od mirisa miska. Post je zaštita i tvrđava koja te čuva od Vatre. Ko god posti jedan dan radi Allaha, Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od Vatre. Ko god posti jedan dan tražeći Allahovo zadovoljstvo, pa to bude zadnji dan njegovog života, ući će u Džennet.

U Džennetu su vrata po imenu Rejjan, kroz koja će ući samo postači, i niko osim njih, kad i zadnji od njih uđe, zaključat će se, i niko više kroz njih neće proći. Post u mjesecu ramazanu je stub islama, Kur’an se počeo objavljivati u njemu, i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kad nastupi ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zatvore kapije Džehennema, i okuju se šejtani.

Postiti ramazan jednako je postu deset drugih mjeseci. Ko god posti ramazan zbog imana i nade za nagradom, opraštaju mu se svi počinjeni grijesi. Na kraju svakog posta, Allah bira one koji se oslobađaju Džehennema. Abdullah  ibn Mesud rekao je da se neopravdano propušten post jednog dana ramazana ne može nadoknaditi kada bi čovjek čitav svoj život postio.

Pripremio: putsredine.com