Vrijednost mjeseca Ramazana i posta u njemu

Nastupanje mjeseca Ramazana je velika blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način, vrati se Allahu, ostavi griješenje i vrati se pokornosti, ostavi nemar, zaborav i vrati se sjećanju i spomenu Svevišnjeg Allaha. Znajmo da se vrijednosti i blagodati mjeseca Ramazana i posta neće postići sve dok postač ne bude postio vodeći računa o svim adabima posta. Zbog toga, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoje poglede, istovremeno čuvajući na taj način i granice posta.

Došao nam je plemeniti mjesec u kojem Allah, subhanehu ve te'ala, uvećava nagradu i obilno daruje. Vrata dobra, svakom onome ko želi dobro, u ovom mjesecu se otvaraju. Mjesec Ramazan je mjesec dobrih i berićetnih djela, mjesec pomaganja i darivanja. „Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an koji je uputstvo-putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (Prijevod značenja El-Bekara, 185.) Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od vatre. Njegova prva trećina je milost. Druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina oslobađanje od vatre. Predanja koja govore o vrijednosti mjeseca Ramazana brojna su i poznata. Tako u dva Sahiha, kod imama Buharije i Muslima, rahmetullahi ‘alejhima, od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođe mjesec Ramazan otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance.” Džennetska vrata se otvaraju u ovome mjesecu zbog mnoštva dobrih djela koja se u njemu čine, podstičući i na taj način vjernike da još više čine dobra djela. Džehennemska vrata se zatvaraju zbog malog broja grijeha: vjernici u mjesecu Ramazanu mnogo više se bore sa svojom dušom i svojim strastima, pa manje i čine grijehe. šejtani se vezuju u lance pa se ne puštaju ka onima prema kojima se inače puštaju i koje napadaju izvan mjeseca Ramazana. Imam Ahmed, rahmetullahi ‘alejh, bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Mome narodu u mjesecu Ramazanu je dato pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu prije njih:
●  zadah iz usta postača Allahu, subhanehu ve te'ala, je ljepši od mirisa miska;
●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;
●  Allah, subhanehu ve te'ala, svaki dan uljepšava Svoj Džennet i govori: ‘Nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmjere prema tebi’;
●  u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mjesecima
●  i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi.”
Rečeno je: „Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) lejletul-kadr?” Odgovorio je: „Ne, već radnik dobiva svoju nagradu onda kada završi svoj posao.”
Dragi brate i sestro, ovih pet stvari Allah, subhanehu ve te'ala, sačuvao je samo za vas! Dao ih je samo vama pored svih drugih naroda! Obdario vas je njima kako bi upotpunio svoju blagodat prema vama, a koliko li vam je samo Allah, subhanehu ve te'ala, podario Svojih blagodati?! Za vas je Uzvišeni rekao: „Vi ste najbolji narod  koji se ikada pojavio, tražite da se dobra djela čine, od loših odvraćate i u Allaha vjerujete!” (Prijevod značenja Alu Imran, 110.)

Zadah iz usta postača

Prva osobina kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao samo vas između svih drugih naroda jeste da je zadah iz usta postača -vaših usta dok postite-, kod Allaha, subhanehu ve te'ala, ljepši od mirisa miska. Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je kod Allaha Uzvišenog ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah posljedica ibadeta Allahu, subhanehu ve te'ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Takvo je svako stanje koje proizilazi iz pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala. Ono je drago Allahu i Allah će mu za takvo stanje dati veliko dobro. Kada se hadžije nalaze na Arefatu, izmoreni i prašnjavi ali i pored takvog stanja ustrajavaju u dovi i ibadetu Allahu – Svevišnji Allah ponosi se njima pred Svojim melekima pa kaže: „Pogledajte u ove Moje robove! Došli su mi raščupani i prašnjavi!” Takav njihov izgled, izgled hadžija na Arefatu, drag je Allahu, subhanehu ve te'ala, jer je nastao kao posljedica ustrajavanja u ibadetu i pokornosti.

Meleki traže oprost za postača

Druga osobina jeste da meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare. Meleki su plemenita stvorenja, pokorna Allahu, subhanehu ve te'ala, izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo vjerovatno je da će im se dova primiti, njihova dova za vas postače. Oni, meleki dove Allahu, subhanehu ve te'ala, da On Uzvišeni sakrije vaše grijehe na Dunjaluku i Ahiretu, pređe preko vaših grijeha. A zar to nije jedna od najvećih vjerničkih želja?! Svaki čovjek je griješnik i kao takav potreban je Allahovog oprosta.

Allahovo uljepšavanje postačevog mjesta u Džennetu

Treća osobina kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao samo sljedbenike Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jeste da im On Uzvišeni svaki dan dok poste, u toku mjeseca Ramazana, uljepšava Džennet govoreći: „Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, pa se usmjere prema tebi”, tj. Odbace tegobe i nedaće Dunjaluka pa požure Džennetu sa dobrim djelima. Allah, subhanehu ve te'ala, to govori svaki dan i uljepšava Džennet za Svoje pokorne robove podstičući ih na ustrajnost u dobrim djelima.

Vezivanje šejtana u Ramazanu

Četvrta osobina kojom ste obdareni samo vi jeste da se u ovom odabranom mjesecu nepokorni šejtani vezuju u lance i okove pa vas ne mogu odvraćati od istine kao što to čine u drugim mjesecima. Ovo je velika Allahova blagodat po vas. Allah vas je u ovom mjesecu sačuvao vašeg neprijatelja koji vas poziva u džehennemske dubine. Zbog toga nastojte da što više činite dobrih djela zahvaljujući se Allahu na ovoj blagodati.

Oprost grijeha u zadnjoj noći

Peta osobina jeste da Uzvišeni Allah oprašta sljedbenicima Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, ukoliko budu mjesec ramazan proveli u postu i namazu. I pored oprosta grijeha, također, obilno će ih nagraditi i za njihova dobra djela, jer Allah, subhanehu ve te'ala, za jedno dobro djelo nagrađuje deset do sedam stotina puta pa i više kome On Uzvišeni bude htio.

Vrijedost i veličina posta

Cijenjeni brate  muslimanu i sestro muslimanko, znajte da je post jedan od najvrijednijih ibadeta, od najvećih pokornosti o čijoj vrijednosti i veličini su došli mnogi šerijatski tekstovi. Neke od vrijednosti posta su:
●  Svevišnji Allah je svim narodima propisivao post. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao u Svojoj plemenitoj Knjizi: „O vjernici, propisan vam je post, kao što je bio propisan i onima koji su bili prije vas, da biste bili bogobojazni.” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) Da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah, subhanehu ve te'ala, ga ne bi propisivao svim ljudima.
●  Post je razlog opraštanja grijeha i prelaženje preko loših djela. U dva Sahiha, kod Buharije i Muslima, od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”, tj. ko bude vjerovao u Allaha, bude zadovoljan propisom posta i očekuje nagradu za njega, ne bude mu teško da prihvati propis posta i ne bude sumnjao u nagradu za post, uistinu, takvom će Allaha, subhanehu ve te'ala, oprostiti prethodne grijehe.
●  Post nema određenu nagradu, već se postač nagrađuje neograničeno. U dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Svevišnji Allah kaže: ‘Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu, osim posta! Uistinu, on je za Mene i Ja nagrađujem za njega!’ Post je štiti! Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio s njim neka kaže: ‘Ja postim!’ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari raduje se svome iftaru i kada sretne svoga Gospodara radovat će se svome postu.” U predanju kod imama Muslima stoji: „Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu i ono se uvećava od deset do sedam stotina puta osim posta. On, doista, pripada Meni i Ja za njega nagrađujem (posebno). Čovjek sputava svoje strasti i ostavlja hranu radi Mene!”
●  Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu. Od Abdullaha b. Amra, radijallahu ‘anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem Danu. Post će reći: ‘Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa, primi moje zauzimanje za njega!’ Kur'an će reći: ‘Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa, primi moje zauzimanje za njega!’ I njihovo zauzimanje će se i primiti.”

Dragi brate i sestro, nastupanje mjeseca Ramazana je velika blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način, vrati se Allahu, ostavi griješenje i vrati se pokornosti, ostavi nemar, zaborav i vrati se sjećanju i spomenu Svevišnjeg Allaha. Znajmo da se spomenute vrijednosti i blagodati mjeseca Ramazana i posta neće postići sve dok postač ne bude postio vodeći računa o svim adabima posta. Zbog toga, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoje poglede, istovremeno čuvajući na taj način i granice posta. Ako nešto i učinimo loše tokom posta, loše progovorimo ili pogledamo u zabranjeno, slušamo zabranjene stvari, pokajmo se Allahu za iste prijestupe. Gospodaru naš probudi nas iz našeg nemara, pomozi nam da se opskrbimo bogobojaznošću prije odlaska s ovog svijeta, pomozi nam da iskoristimo ovaj mubarek mjesec Ramazan dobrim djelima u pokornosti Tebi. Pomozi nam da sačuvamo svoj post i učini ga našim zauzimačem na Sudnjem Danu. Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Svaka zahvala pripada Allahu, subhanehu ve te'ala, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

izvor: el-asr.com