Uzroci povećavanja i smanjivanja imana i uzroci postizanja sreće

Autor: Muhammed b. Ibrahim El-Hamd

Preveo i priredio: Selman Omer Hadžić, prof.

Hvala Allahu,Gospodaru svih svijetova, salavat i selam na Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem,  njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim…

Ovo je kratka poruka koja pojašnjava uzroke povećavanja i smanjivanja imana, a slijedi je objašnjenje svih uzroka  pomoću kojih musliman može ostvariti sreću na dunjaluku -ovom i ahiretu – budućem svijetu. Allaha Uzvišenog  molim da nam ovo djelo bude od koristi, amin.

Težnja i trud naših prethodnika za povećavanjem imana:

1.Omer,  radijallahu anhu,  govorio bi svojim ashabima: “Hajde da povećavamo naš iman.”

2.Ibn Mesud, radijallahu anhu, govorio je: “Sjedite kod nas da povećavamo naš iman.” U svojoj dovi bi učio: “Allahumme zidni imanen ve jekinen ve fikhan -Gospodaru,

povećaj mi iman, ubjeđenje i razumjevanje.”

3.Muaz b.  Džebel,  radijallahu anhu,  često je govorio: “Sjedite s nama da vjerujemo jedan sahat.”

 

UZROCI POVEĆANJA IMANA

1.Stjecanje znanja.

Rekao je Uzvišeni: “Zaista se samo Allaha boje od Njegovih robova učeni.” (Fatir, 28).

2.Učenje Kur-ana sa razmišljanjem i razumjevanjem.

Rekao je Uzvišeni: “Zaista ovaj Kur’an vodi onome što je najispravnije.”(Al-Isra, 9).

3.Spoznaja Allahovih lijepih imena i Uzvišenih Svojstava jer obožavanje Allaha biva s tom spoznajom.

4.Razmišljanje o Poslanikovom, salallahu alejhi ve sellem, životopisu.

5.Razmišljanje o životu ispravnih prethodnika.

6.Razmišljanje o ljepoti vjere islama.

7.Ulaganje truda u obavljanju ibadeta i mnoštvu dobrih dijela poput:  namaza, zekata, sadake, posta, hadždža, umre, zikra, istigfara, dove, održavanja rodbinskih veza itd.

9.Posvećivanje pažnje djelima srca poput straha, bogobojaznosti, ljubavi, nade, oslanjanje na Allaha Uzvišenog itd.

10.Dobročinstvo prema Allahovim robovima.

11.Pozivanje Allahu s mudrošću i lijepim savjetom.

12.Naređivanje dobra i odvraćanje od zla, prema sposobnosti i mogućnosti.

13.Druženje s hajirli-dobrim ljudima.

14.Izbjegavanje lošeg društva koje ogovara, psuje, griješi  itd.

15.Suzdržavanje od pretjerivanja u hrani, piću,  govoru, spavanju i sastajanju s ljudima.

16.Obaranje pogleda.

17.Neporočnost naspram onoga što je u rukama drugih ljudi.

18.Istinit govor, jer zaista govorenje istine vodi ka dobru.

19.Ugledanje na onoga ko je iznad nas u stvarima vjere, a u stvarima dunjaluka u onoga ko je ispod nas.

UZROCI SMANJIVANJA IMANA

1.Neznanje.

2.Nemarnost.

3.Zaborav.

4.Nepokornost.

5.Zavist.

6.Loše društvo.

7.Šejtan.

8.Duša koja podstiče na zlo.

9.Dunjaluk i zavedenost njime.

10.Upiranje pogleda prema onome što je Allah Uzvišeni zabranio.

11.Zaposlenost jezika ogovarnjem, prenošenjem tuđih riječi, svađanjem i neistinom.

12.Pretjerivanje u jelu, piću, spavanju i druženju.

UZROCI SREĆE

1.Istinsko vjerovanje i dobra djela.

2.Mnoštvo spominjanja Allaha Uzvišenog i učenja Kur’ana plemenitog.

3.Često kajanje i traženje oprosta.

4.Dova Allahu Uzvišenom  za dobro vjere i dunjaluka.

5.Dobročinstvo prema stvorenjima riječju i djelom poput: sadake, održavanje rodbinskih veza, otklanjanja onog što smeta,širenje selama, izmirenja među zavađenim.

6.Uzvraćanje na ružan postupak s dobrim.

7.Vođenje brige o namazu u džematu s muslimanima.

8.Izbjegavanje besposlenosti.

9.Zaposlenost s nekim poslom ili sticanjem nekog korisnog znanja.

10.Vođenje brige o današnjem poslu i ostavljanje poslova u budućnosti dok im ne dođe vrijeme.

11.Razmišljanje o Allahovim blagodatima i zahvaljivanje na istim bez uzdizanja i ponosa.

12.Poređenje poteškoća s blagodatima.

13.Podsjećanje na iskušenja drugih kako bi lakše prebrodio svoje probleme.

14.Gledanje na onoga ko je ispod tebe u stvarima dunjaluka i na onog ko je iznad tebe u stvarima vjere.

15.Skromnost i zadovoljstvo.

16.Suzdržanost od onog što ljudi posjeduju.

17.Svjesnost o nagradi za dobro bilo ono veliko ili malo.

18.Vjerovanje u Allahovu presudu i odredbu i predanost Allahu Uzvišenom  u svim stvarima.

19.Oslonac na Allaha Uzvišenog  s posezanjem za uzrocima dozvoljenim i propisanim.

20.Pripremanje duše na mogućnost iskušenja kako se ne bi iznenadio ako se dese stvari suprotne njegovim željama.

21.Podsjećanje na to da je dunjaluk kratak i ne treba ga još skraćivati brigama i pesimizmom.

22.Ustezanje od pretjerivanja u hrani, piću, govoru i spavanju.

23.Izbjegavanje srdžbe.

24.Utjecanje Allahu Uzvišenom od prokletog šejtana.

25.Nastojanje da se svakom da njegovo pravo.

26.Izvršenje poslova i zaduženja na najbolji mogući način i vođenje računa o prioritetima.

27.Svjesnost da ono što ljudi govore nikada nam ne može štetiti osim ako se pozabavimo  tim.

28.Uvjerenost da je sticanje zadovoljstva ljudi cilj koji se ne može postići.

29.Zaboravljanje onog što je prošlo od neugodnosti.

30.Čuvanje od zavisti i željenje svome bratu ono što želimo i sebi.

31.Čuvanje od mržnje i nastojanje da učiniš prsa čistim od zlobe prema svim muslimanima.

  1. Druženje s hajirli ljudima a izbjegevanje loših i negativnih.

33.Podsjećanje na blagodati koje je Allah Uzvišeni spremio vjrnicima u džennetu.

34.Prihvatanje kritike, savjeta, upute od bilo koga širokogrudno.

Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

Izvor: minber.ba