Uvjeti za ispravnost posta

Nakon što smo naveli kategorije osoba kojima je post obavezan i one kojima je dozvoljeno da ne poste, u nastavku ćemo spomenuti uvjete koji se moraju ispuniti kako bi post bio validan:
1. Namjera
Prvi uvjet za ispravnost posta je namjera ili nijjet. Mjesto nijjeta je u srcu i nije propisano izgovaranje
nijjeta riječima. Postač je obavezan donijeti nijjet da će postiti prije nastupanja zore ako je u pitanju obavezni post – post mjeseca ramazana, dok je za dobrovoljni post dozvoljeno donijeti odluku i nakon nastupanja zore. Na to nam ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:”Ne vrijedi post osobi koja nije od noći
donijela odluku da će postiti.” (Nesai od Hafse, r.a., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
Postavlja se pitanje: Da li je obaveza postaču da svake večeri donosi odluku da će postiti sutrašnji dan ili je, pak, dovoljno da na početku ramazana donese opću odluku i namjeru da će postiti čitav ramazan?
Po tom pitanju učenjaci imaju dva stava. Neki su kazali da je obaveza da se nijjet donosi za svaki dan, jer je svaki ramazanski dan zaseban ibadet. Drugi su kazali da je obaveza da se namjera donosi na početku ramazana i da je to dovoljno, pod uvjetom da se ne desi prekidanje posta, kada postaje obavezno ponavljanje nijjeta. Prvo mišljenje odgovara općim argumentima i ciljevima šerijata pa ga možemo preferirati u ovom slučaju.
Islamski učenjaci kazali su da je čovjekovo ustajanje na sehur, ili namjera da će se ustati na sehur, dovoljno kao namjera za post nastupajućeg dana. Donošenje nijjeta počinje sa zalaskom sunca, tj. cijela noć je vrijeme u kojem se može zanijetiti post.
2. Sustezanje od jela, pića i svega što kvari post

Drugi uvjet ispravnosti posta je sustezanje od svega što kvari post u vremenu od nastupanja zore pa do zalaska sunca, shodno riječima Uzvišenog:”Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći.” (ElBekare, 187.)
Ako se zna da se ezan uči na vrijeme, tada će čovjek počinjati i prekidati post kada čuje učenje ezana. A ako se sigurno zna da se ezan ne uči na početku nastupanja zore, onda je čovjek obavezan da započne post nakon nastupanja zore bez obaziranja na vrijeme učenja ezana. Isto tako je i sa propisom iftara.

Pripremio: putsredine.com