Browsing

Galerija

Pomoć migrantima 2016

Tvoje je ono što udijeliš Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "Dijelite od onog što smo vam dali, prije nego nekom od vas dođe smrt, pa (da) onda rekne: 'Moj Gospodaru, da mi hoćeš (samo) malo odgoditi (smrt), pa da dijelim i (da) budem od…

Projekat “Čitaj”

Sinoć je u okviru globalnog projekta pod nazivom „Čitaj“,Dzemat Sandzaka „Put Sredine“ podijelio prolaznicima na Gradskom šetalištu u Novom Pazaru oko 4 hiljade primjeraka približnog značenja prijevoda na bosanskom jeziku Kur’ana časnog.…