Trinaesti hadis: Vremensko razdoblje u kome se prouči čitav Kur'an

Prenosi se od Abdullaha ibn ‘Amra, radijallahu anhu, da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prouči Kur'an za mjesec dana, pa je on (‘Amr) rekao: Imam više snage. Pa je rekao: Prouči ga za dvadeset dana, pa je on rekao: Imam više snage. Pa je rekao: Prouči ga za petnaest dana, pa je on rekao: Imam više snage. Pa je rekao: Prouči ga za deset dana, pa je on rekao: Imam više snage. Pa je rekao: Prouči ga za sedam dana i nemoj povećavati (količinu učenja) više od toga. (El-Buhari, Muslim, Ebu Davud i tekst je kod njega).

Pojašnjenje:

U ovom časnom hadisu se nalazi važno pravilo na koje je Poslanik s.a.v.s. uputio svoj ummet, o načinu organizovanja njihovog vremena i njihovih ibadeta u skladu sa mogućnostima i obavezama. Čovjek ne bi trebao da se opterećuje preko svojih mogućnosti i sposobnosti, pa da ne bude spreman da ponese ono što je od hajra, a zatim napusti dobro koje je imao pri sebi, sve zbog brzopletosti i nedostatka ispravne procene njegovog stanja. Rekao je Allah swt: Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih, Bekara, 286. Imam Muslim bilježi predaju od Aiše radijallahu anha, da je Poslanik sallahu alejhi ve sellem rekao: “O ljudi, obavezni ste raditi djela koliko možete. Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi. Allahu su najdraža djela ona koja su najtrajnija, makar bila i mala.”

Koristi hadisa:

Prva korist: ovaj hadis je povezan sa osobinama Abdullaha ibn Amra ibn El-’Asa radijallahu anhuma, zato što ga je Poslanik sallahu alejhi ve sellem uputio na ono što je u skladu sa njegovim stanjem i njegovim mogućnostima. Kada je ostario Abdullah ibn Amr radijallahu anhu pričinjavalo mu je teškoću njegovo često učenje Kur’ana i njegova djela, pa je rekao, kako bilježi Buhari: „Kamo sreće da sam prihvatio olakšicu Poslanika s.a.v.s., posebno kada sam ostario i oslabio!“ On (Abdullah b. Amr) bi nekome od svoje porodice svakog dana učio sedminu Kur‘ana, a ono što uči preslušavao se danju i tako je sebi olakšavao učenje na noćnom namazu. A kada bi želio fizički ojačati, mrsio bi nekoliko dana, ali bi ih pobrojao i poslije napaštao, ne želeći ostaviti bilo šta od sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

Pojasnio sam ovo pitanje na ovom mjestu kako se ne bi razumjelo da su ashabi, koji su učili cijeli Kur’an za jedan ili dva dana, radili suprotno naredbi Allahovog poslanika s.a.v.s koju je dao Amru r.a. Ashabi nisu postupali suprotno naredbi Allahovog poslanika s.a.v.s, već je odgovor Allahovog poslanika s.a.v.s dat shodno stanju onog koji pita, posebno za njega, a iz njega se propisi deriviraju uopšteno, pa je hadis i specijalan i opšti.

Druga korist: uzimamo iz hadisa da postoji stepenovanje u ibadetima Allahu swt, a ne samo kada je u pitanju čitanje Kur’ana. Razlikovale su se navike selefa ovog ummeta: neki su završavali hatmu za mjesec dana, neki za dvadeset dana, neki za deset dana, mnogi za sedam dana, neki za tri dana, neki za jedan dan i noć, neki za jednu noć, u zavisnosti od njihovog stanja, zanimanja, snage i mogućnosti. Nisu obraćali pažnju jedan na drugog u ovom, osim ako bi neko od njih detaljno razmatrao ovo pitanje, uputili bi ga na istinu i na sunnet.

Treća korist: Riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Prouči Kur'an za mjesec dana. Preporučljivo je onom ko nauči Kur'an i završi prvu hatmu, da svakog mjeseca prouči Kur'an ponavljajući jedan džuz svakog dana. Ako bude praktikovao ovaj metod, i brižno čuvao svoje ponavljanje godinu dana, proći će veliki krug učvršćivanja i usavršavanja njegovog hifza.

Četvrta korist: Riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: Prouči ga za petnaest dana predstavljaju drugi stepen na putu učvršćivanja hifza, tj. učenje svakog dana po dva džuza Kur'ana. Ovaj stepen dolazi posle prvog stepena, kog smo prethodno spomenuli. Ko uspešno prođe prvi stepen, ovaj stepen će mu biti lahak. Međutim, ko direktno dođe na ovaj stepen, biće mu jako težak i teško će učvrstiti svoj hifz.

Peta korist: Riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „„Prouči ga za sedam dana. Ovo je treći stepen usavršavanja i učvršćivanja hifza. Na tebi je, o, ti koji nosiš Kur'an u svojim prsima, da napreduješ kada je tvoj hifz u pitanju.

Šesta korist: Na čovjeka je da radi djela koja odgovoraju njegovom stanju pokretljivosti ili slabosti.

Sedma korist:  Osoba koja obavlja neki posao od opšteg ili posebnog značaja ne bi trebala da zaostaje kada su u pitanju interesi naroda i njegovi poslovi, zbog učenja Kur'ana i sklapanje hatme. Zbog toga što je učenje Kur'ana lična korist pojedinca, a izvršavanje potreba ljudi opšta korist za koju je preuzeo emanet.

Osma korist: Trebao bi onaj koji se bavi podučavanjem ljudi dobru, da izdvoji vrijemena da prouči nešto lahko iz Kur'ana, kada, po njegovom mišljenju, nema nikog ko bi tražio nešto od njega.

Deveta korist: Potrebno je da osoba koja podučava ljude dobru olakšava, a ne otežava, da razveseli, a ne da plaši. Potrebno je da uvijek odabira odgovor, savjet i smjernicu koja odgovara stanju onog koji pita i mjesta u kom se nalazi.

Deseta korist: Potrebno je da onaj koji nešto traži i onaj koji ima malo godina uzmu savjet od nekog ko je pametniji i učeniji od njih, kako se ne bi dogodio dan kada će reći: „Eh, da sam, eh, da sam.“

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari