Trideset i treći hadis: Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe

Prenosi se od Ebu Malika El-Eš'arija, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem: Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe, svi ljudi jutrom rano izlaze da rade, pa neki od njih sebe kupe i oslobode a drugi upropaste. (Muslim i drugi).

Kur'an je Govor Gospodara svih svjetova, spušten je preko povjerljivog Džibrila najodabranijem Poslaniku. On je čvrsto Allahovo uže, jasno svjetlo, mudri spomen, Pravi put, ne mogu ga iskriviti ničiji prohtjevi,  niti ga jezici mogu izmijeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, niti se on stalnim ponavljanjem može istrošiti, nema kraja njegovim nadnaravnostima. U njemu su vijesti o onome što je bilo prije vas, i nagovijesti onoga što će biti poslije vas, kao i sud o onome što je među vama. On je jasan govor i nije lakrdija. Ko govori po Njemu – istinu govori, ko po njemu radi – biće nagrađen, ko po njemu sudi – pravedan je, a ko poziva Njemu – upućen je na Pravi put.“

Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Ako budeš vjerovao u Njega, primjenjivao Njegove naredbe, klonio se Njegovih zabrana, Kur'an će biti dokaz za tebe na Danu sakupljanja svih ljudi, kao što je rekao Uzvišeni Allah u Kur'anu: A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna. kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje. Maide, 15-16.

A ukoliko budeš radio suprotno ovome, okretao se od Kur’ana i bježao od Njegovih ajeta, značenja i rada po njemu, i ne budeš izvršavao propisane obaveze, Kur’an će biti svjedok i dokaz protiv tebe na Danu tuge i kajanja, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. Gospodaru moj,” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.” I tako ćemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onome svijetu biće, uistinu, bolnija i vječna. Ta-Ha 124-127.