Trideset i drugi hadis: Ko uči Kur'an radi nekog drugog osim Allaha

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u dugom hadisu da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Prvi čovjek kome će na Sudnjem danu biti presuđeno, pa je spomenut čovjek koji je učio znanje i druge njemu podučavao i koji je učio Kur'an, biće doveden i biće mu pokazane blagodati koje je imao pa će ih priznati. Pa će mu Allah reći: Pa šta si s njima radio? Reći će: Učio sam znanje i druge njemu podučavao i učio sam Kur'an zbog Tebe. Allah će mu reći: Lažeš, ti si učio znanje da bi se reklo da si učen i učio si Kur'an da bi se reklo: On je učač, i rečeno je. Zatim će biti naređeno da se uhvati i da se na licu dovuče i baci u Vatru. „(Muslim, a ovo je dio hadisa).

U ovom časnom hadisu obavijestio je Poslanik sallahu alejhi ve sellem o propasti onoga koji se bude pretvarao pred stvorenjima, težeći njihovoj blizini i zadovoljstvu, slijedeći njihove prohtjeve. Takvom će Allah Uzvišeni uskratiti čast i poštivanje, osramotiće ga u njegovom kićenju, njegovo djelo je propalo, i on traži nemoguće. Rekao je Uzvišeni Allah: „I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. Furkan, 23.

U ovom hadisu je poticanje na činjenje djela samo radi Allaha, ‘azze ve dželle, a vidio sam neke kako su ostavili učenje Kur'ana napamet kada su pročitali ili čuli ovaj hadis zbog prijetnje koja se u njemu nalazi. Hadis ne treba da ga odbije od učenja napamet, već mora da tome priđe i da se bori protiv svoje duše, jer rob popravlja svoju namjeru onako kako može i moli Allaha da mu popravi namjeru, a Allah neće odbiti onog ko Ga zamoli i to je ono čemu se nadamo od našeg Gospodara, tebareke ve te'ala.