Trideset i deveti hadis: Vrijednost Ajetul-Kursijje

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Povjerio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem čuvanje Sadekatul-fitra, pa mi je došla osoba (kradljivac) i počela krasti hranu, pa sam ga uhvatio i rekao mu: Sigurno ću te tužiti Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je ispričao čitavu priču dok mu šejtan nije treći put došao i rekao: Pusti me, naučiću te nekoliko riječi u kojima će ti Allah dati koristi.  Rekao sam: Koje su to?  Rekao je: Kada legneš u svoju postelju prouči Ajetul-Kursijju, pa ćeš od Allaha stalno imati jednog čuvara i šejtan ti se neće moći približiti sve dok ne osvaneš. Pa sam ga pustio, i dočekao sabah namaz, pa mi je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šta je juče uradio tvoj zarobljenik? Pa sam rekao: Allahov Poslaniče, tvrdio je da če me podučiti riječima kojima će mi Allah dati koristi, pa sam ga pustio. Rekao je: Koje su to riječi? Rekao sam: Kazao mi je: Kada legneš u svoju postelju prouči Ajetul-Kursijj od početka do kraja: Allah, nema boga osim Njega, Živi, Održavatelj. I rekao mi je: Uz tebe će stalno biti čuvar od Allaha, i šejtan ti se neće približiti dok ne osvaneš. A ashabi su žudjeli za svakom dobrom više nego bilo čim drugim. Pa je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Pa on ti je rekao istinu iako je veliki lažljivac. Znaš li, o Ebu Hurejre, s kim si već tri noći razgovarao? Rekao je: Ne znam. Rekao je: To je bio šejtan. (Hadis bilježi El-Buhari).

Pojašnjenje:

Ovaj hadis govori o vrijednostima Ajetul-Kursijje, a ona je najvredniji ajet u Kur'ana, zato što je obuhvatila Allahov rububijjet, uluhijjet, Njegova lijepa imena i savršena svojstva, čista od manjkavosti i nedostataka.