Trideset i četvrti hadis: Vrijednost sure El-Fatiha

Sedmo poglavlje: Hadisi koji su preneseni o vrijednostima pojedinih sura.

 

Prenosi se od Ebu Se'ida Ibnul-Mu'alla, radijallahu anhu, da je rekao: Klanjao sam pa me Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao, a nisam mu odgovorio. Rekao sam: Allahov Poslaniče, klanjao sam. Rekao je: Zar nije Allah rekao: O vjernici odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu? Zatim je rekao: Prije nego izađeš iz mesdžida podučiću te najvrijednijoj suri u Kur'anu, pa me uzeo za ruku i kad smo htjeli izaći rekao sam: Allahov Poslaniče, rekao si da ćeš me podučiti najvrijednijoj suri u Kur'anu. Rekao je: El-Hamdu lillahi rabbil-‘alemin (Hvala Allahu gospodaru svih svjetova). To je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an Časni koji mi je dat. (El-Buhari)

El-Fatiha je mekkanska sura, a nazvana je tim imenom jer se njome otpočinje, „otvara“ mushaf, napisana je prije ostalih sura i njoj se otpočinje učenje Kur'ana u namazu. Nazvana je „Ummul-Kur'an“, „majka Kur'ana“ jer je ona obuhvatila značenja Kurana: zahvalu Allahu Uzvišenom, obožavanje sa naredbom i zabranom, obećanje i prijetnju, kao i ostale zikrove koji se odnose na Allaha, Njegova svojstva i djela,osnovna akidetska načela, življenje na dunjaluku, i stanje na ahiretu.

El-Fatiha ima i druga imena: El-Vafije (sura koja se u namazu uči cijela ) , Eš-Šafije (sura u kojoj je lijek za fizičke i duhovne bolesti), El-Kafije (Dovoljna), Suratul-hamd (sura Zahvale), elhamdulillah (Hvala Allahu), Suratus-salat (Namaz), Eš-Šifa’ (Lijek), Esasul-Kur'an (sura koja je početak i suština Kur'ana), Suratu-Šukr (sura Zahvalnosti), Suratu-Dua’ (Dova) i drugi.