TRI VELIKE OPORUKE POSLANIKA

Ebu Zerr Džundub b. Džunade i Ebu Abdurrahman Mua'z b. Džebel, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Boj se Allaha ma gdje bio i nakon grijeha uradi dobro djelo koje će izbrisati taj grijeh, a prema ljudima se lijepo ophodi”[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Ova oporuka obuhvata obaveze prema Uzvišenom Allahu, kao i obaveze prema ljudima.
  • Bogobojaznost se neće upotpuniti sve dok čovjek ne bude imao znanja o Allahovoj vjeri, zato što osoba koja je ne poznaje vjeru ne može znati koje su joj obaveze i čega treba da se kloni.
  • Kajanje zbog grijeha i ažurnost pri činjenju dobrih djela je odlika dobrih i bogobojaznih vjernika.
  • Od potpunosti imana je: lijepo ponašanje, lijepo ophođenje prema drugima i lijep odnos prema porodici.
  • Od lijepog ahlaka je i da čovjek savlada svoju ljutnju radi Uzvišenog Allaha i ispoljava vedrinu lica i oprost.
  • Od načina koji olakšavaju čovjeku da popravi svoje ponašanje je uzimanje Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, za primjer i ugledanje na njega, zbog njegovog predivnog ahlaka.

[1] Hadis bilježi Tirmizi, br. 1987.