Traženje zaštite od Allaha

Traženjem zaštite od Allaha vjernik se sklanja, štiti i zaklanja od svega što predstavlja opasnost za njega i čega se boji. On je ubijeđen da mu je njegov Gospodar dovoljan i da ga On štiti od svakog zla. To je jedan veliki ibadet kojim musliman priznaje Allahovu svemoć i svoju potrebu za Njim, kao i povjerenje u Njega i stalna veza sa Uzvišenim. Zbog važnosti i veličine ovog ibadeta, naređeno je traženje zaštite kod Uzvišenog Allaha, na prvom mjestu, od prokletog šejtana, koji je izvor svakog zla. Rekao je Uzvišeni Allah: “A kad te šejtan pokuša na zle misli navesti, ti zatraži utočište u Allaha. On je, uistinu, Svečujući i Sveznajući!”(Fussilet, 36); Kada budeš htio učiti Kur’an, zatraži Allahovu zaštitu od šejtana prokletog, on doista nema nikakve moći nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga uzdaju, njegova je moć jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu pridružuju” (En-Nahl, 98 – 100).

Zaštita kod Allaha traži se i od onih koji raspravljaju o Allahovim ajetima bez dokaza i tako ih nastoje odbaciti:Zaista oni koji o Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima svojim imaju samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, pa ti moli od Allaha zaštitu. On je, uistinu, Svečujući i Svevideći!” (El-Mu’min, 56)

Uzvišeni Allah je jedini koji otklanja nevolje, razgaljuje tegobe i olakšava u teškoćama i za Njega nema teškog, a kamoli nemogućeg. Ljudski život je pun iskušenja i neugodnosti, a svaki čovjek ima svoje neprijatelje među ljudima i džinima, na čelu sa prokletim Iblisom za kojeg je Uzvišeni Allah rekao: “Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici Vatre.” (Fatir, 6)

Uzvišeni Allah obavijestio nas je da je svaki Njegov vjerovjesnik imao neprijatelje među džinima i ljudima, rekavši: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina, koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli; a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju; i da bi srca onih koji u ahiret ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi počinili grijehe koje su počinili.” (El-En’am, 112–113) Tako i sljedbenici Allahovih vjerovjesnika bivaju izloženi iskušenjima i nedaćama…

Nijedno stvorenje nije neovisno od zaštite svoga Gospodara i sklanjanja u Njegovo okrilje od zla ljudi i džina, te nevolja i iskušenja ovog svijeta. Onaj koji traži utočište i zaštitu kod Allaha čini veliki ibadet i neka se nada svakom dobru od svoga Plemenitog Gospodara.

Ukba b. Amir prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “ “Zar nisi vidio ajete koji su objavljeni ove noći, a prije kojih nikada ništa ni slično viđeno nije? To su Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas. ” (Muslim) Nužno je ustrajati u učenju ove dvije sure, posebno ujutro i navečer, jer se njima, sa Allahovom pomoći, postiže zaštita od zala i neugodnosti toga dana i noći. Također, Ukba b. Amir kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio mi je da učim muavvizetejni (Kul euzu bi Rabbil-felek, i Kul euzu bi Rabbin-nas) poslije svakog namaza.” (Tirmizi, a Albani hadis ocjenjuje sahihom)

Isti prenosilac kazuje: “Kada sam putovao sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, između Džuhfe i Ebvaa, zapuhao je snažan vjetar i prekrila nas je tama, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo tražiti zaštitu i utočište učeći Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas, govoreći: ‘O Ukbe, učeći ih traži zaštitu, jer niko sličnim njima nije zatražio zaštitu!’”

Također, Ukba je rekao: “Jednog dana čuo sam ga da ih uči u namazu.” (Ebu Davud, a Albani hadis ocjenjuje sahihom) Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Čovjekova potreba za traženjem zaštite ovim dvjema surama veća je od njegove potrebe za disanjem, hranom, pićem i odjećom.” (Bedaiul-fevaid)

Mnogo je dova koje je učio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao zaštitu od svakog zla, nesreće i neugodnosti. Što ih bolje upoznamo i primjenjujemo, imat ćemo zaštitu i sigurnost. Jedna od tih dova jeste i sljedeća: Havla bint Hakim Es-Sulemijja prenosi da je čula Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: “Ko negdje odsjedne, a zatim kaže: ‘Tražim zaštitu Allahovim savršenim riječima od svakog zla koje je stvorio’, ništa mu neće nauditi sve dok ne ode sa tog mjesta.” (Muslim) Rekao je Kurtubi, Allah mu se smilovao: “Ovo je pouzdana vijest i istinit govor, u čiju smo se pouzdanost uvjerili kroz dokaze i iskustvo.” Zatim je spomenuo da je učio spomenutu dovu od kada je čuo za nju, dok je jedne noći nije zaboravio proučiti, pa ga je ubola škorpija. (Fethul-Medžid)

Uzvišeni Allah zadužio je meleke čuvare koji štite čovjeka da ga brane od opasnosti kojima je izložen. Rekao je Uzvišeni: “Uz svakog od vas su meleki, koji se smjenjuju ispred njega i iza njega – po Allahovom naređenju nad njim bdiju.” (Er-Ra‘d, 11)

Allahovi poslanici, neka je na sve njih Allahov mir i spas, u raznim prilikama tražili su od svog Uzvišenog Gospodara zaštitu i spas. Tako je učio Nuh, alejhis-selam: “‘Gospodaru moj’, reče, ‘Tebi se ja utječem da Te više nikada ne zamolim za ono što ne znam! Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, sigurno ću biti među gubitnicima.’” (Hud, 47) Musa, alejhis-selam, molio je: “…a on reče: ‘Allahu se utječem od toga da neznalica budem!’” (El-Bekara, 67) Merjema, majka Isaova, kada je ugledala stranog čovjeka koji je ustvari bio melek, rekla je: “‘Utječem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!’, uzviknu ona.” (Merjem, 18)

Najveće zlo od kojeg se utječemo Uzvišenom Allahu da nas od njega sačuva i zaštiti jeste prokleti šejtan koji ubacuje loše misli i nagovara na zlo. Rekao je Uzvišeni Allah: “…i reci: ‘Gospodaru moj, utječem Ti se od nagovaranja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, utječem od toga da su uz mene prisutni!’” (El-Mu’minun, 97–98)

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učio je mnogobrojne sveobuhvatne dove u kojima je tražio zaštitu i spas kod svog Uzvišenog Gospodara. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas bude na kraju tešehhuda u namazu, neka zatraži utočište i zaštitu od četveroga učeći: ‘Allahu sačuvaj me džehennemske kazne, i kaburskog azaba i iskušenja života i smrti, i zla iskušenja Dedžala!’” (Buhari i Muslim) Iskušenje života jesu nedaće i nesreće koje pogađaju čovjeka i u kojima on ne može da se strpi, a iskušenje smrti je sve ono što dolazi poslije nje. Ovu je dovu učio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na kraju svakog namaza, a prije predavanja selama, pa bismo i mi trebali da je učimo, slijedeći ga u tome. Jedna od dova kojima je zaštitu tražio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeste i dova koju prenosi Aiša, radijallahu anha: “O Allahu, molim od Tebe zaštitu od zla onoga što sam uradio i zla onoga što nisam uradio!” (Muslim)

Kada bi krenuo na put, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio bi zaštitu kod Allaha od sljedećeg: “O Allahu, tražim zaštitu kod Tebe od teškoća puta i promjene raspoloženja i lošeg preobražaja u imetku i porodici.” (Muslim od Ibn Omera, radijallahu anhuma)

Također, kada bi osvanuo i omrknuo tražio je zaštitu kod Allaha. Abdullah b. Mesud, radijellahu anhu, kazuje: “Kada bi omrknuo, Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bi: “Omrkli smo, a sva vlast pripada Allahu, hvala Allahu, nema drugog istinskog boga osim Allaha, jedinog kojem nema ravna, Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan! Gospodaru moj, molim Te za dobro koje je u ovoj noći i za dobro poslije nje, i tražim zaštitu od zla koje je u ovoj noći i zla koje je poslije nje! Gospodaru moj, sačuvaj me lijenosti i teške starosti. Gospodaru moj, sačuvaj me azaba u vatri i azaba u kaburu!” Kada bi osvanuo, izgovorio bi ovo isto, rekavši: “Osvanuli smo, a sva vlast je Allahova…” (Muslim)

Kada bi ulazio na mjesto gdje se vrši prirodna potreba, rekao bi sljedeće: “O Allahu, molim Te da me sačuvaš svakog zla i neugodnosti!” (Buhari od Enesa b. Malika, radijallahu anhu) To obuhvata zaštitu od šejtana koji borave na tim mjestima.

Dove je činio da bude sačuvan ukidanja blagodati i promjene blagostanja. Abdullah b. Omer kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je i sljedeću dovu: ‘O Allahu, sačuvaj me nestanka Tvojih blagodati i promjene Tvog blagostanja i Tvoje iznenadne kazne i cjelokupne Tvoje srdžbe!” (Muslim)

Koliko smo mi samo u potrebi za svakodnevnom Allahovom zaštitom od zala za koja znamo i za koja ne znamo! Ljudi mnogo propuštaju i sve nas mnogo pogađaju neugodnosti i nedaće koje podnosimo u životu, a nismo zatražili zaštitu od njih kod Uzvišenog Gospodara, koji je svemoćan i kojem je sve podređeno. Zato naše srce treba da je čvrsto vezano za Uzvišenog Allaha i da Ga često spominjemo i od Njega tražimo svoje potrebe i na Njega se istinsko oslanjamo. Da nas Uzvišeni Allah učini od onih koji Mu se mnogo obraćaju i koje je On uzeo u Svoju zaštitu, pa su sačuvani od svakog zla i pomognuti u svakom dobru! Amin!

Izvor: el-asr.com