ŠUTNJA

Šutnja

Šutnja je veoma lagana i čovjeku nikakve troškove ne donosi, već ga čuva od mnogih problema i neprijatnih situacija, i odstranjuje od njega mnoge nedaće i poteškoće. I pored ove činjenice, malo je ljudi koji umiju da šute, a Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio vrijednost šutnje i opasnost jezika, rekavši: ‘’Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti’’[1].

‘’Uspio je onaj ko bude šutio’’[2].

‘’Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani’’[3].

Jedne prilike je Ukbe b. Amir, radijallahu anhu, upitao Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „U čemu je spas?“ Poslanik je odgovorio: „Čuvaj svoj jezik, drži se svoje kuće[4] i plači zbog svojih grijeha’’[5].

Cilj ovih hadisa nije podnošenje i ne mijenjanje onoga što je loše, te šutnja o nepravdi, nego je cilj udaljavanje od onoga što ne valja i udaljavanje od govora koji nije zasnovan na dokazu. Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: ‘’Reci istinu, pa makar bila i gorka’’[6].

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: ‘’Prvak šehida je Hamza b. Abdu-l-Mutallib i čovjek koji je ustao da nepravednom vladaru zabrani zlo i naredi dobro, pa ga ovaj ubije’’[7].

Ovaj primjer i slični njemu su primjeri kada čovjek govori istinu. A šutnja je poželjna kada su u pitanju neke zbunjujuće situacije i smutnje, te onda kada je korist od govora i šutnje ista. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: ‘’Ljepota islama čovjeka se ogleda u ostavljanju onoga što ga se ne tiče’’[8].

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed


[1] Buhari, br. 5559, i Muslim, br. 67.  

[2] Tirmizi, br. 2501, i Ahmed, br. 6481.

[3] Buhari, br. 9, i Muslim, br. 58.  

[4] Kaže el – Munavi: Pogotovo u vremenima fitne. Vidjeti: Fejdul – kadir, 2/249.

[5] Tirmizi, br. 2330, i Ahmed, br. 21206.

[6] Ahmed, br. 20447.

[7] Hakim, br. 4884.

[8] Tirmizi, br. 2239, i Ibn Madže, br. 3966.