Šta je prvo naređeno ljudima?

Pitanje: Šta je prvo naređeno ljudima?

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a zatim:

Odgovor: Prvo što im je naređeno je da budu pokorni Uzvišenom Allahu, a zbog toga su i stvoreni. Allah je zato uzeo ugovor od ljudi, zbog toga je slao poslanike i zbog toga je spuštao svete knjige (objave).

Kaže Uzvišeni Allah: ”A ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju”. (Ez – Zarijat, 56).

Pripremio: Prof. Ferid Aljović