ŠTA JE DOZVOLJENO POSTAČU

U ovom dijelu spomenut ćemo neke stvari koje je dozvoljeno činiti postaču. Mnogi ljudi ne poznaju te
propise, a nerijetko se događa da ljudi u određenim pitanjima imaju pogrešna i neispravna ubjeđenja.
A- Upotreba misvaka

Postaču je dozvoljeno tokom cijelog dana koristiti misvak, od pojave zore pa do zalaska sunca. Neki učenjaci smatrali su pokuđenim korištenje misvaka nakon zevala (zeval je zenit, najviša tačka do koje dostigne sunce u podne), ali za to ne postoji jasan i vjerodostojan dokaz. Općenitost argumenata koji ukazuju na legitimnost upotrebe misvaka obuhvata stanje kada je čovjek postač i kada to nije, a također obuhvata korištenje misvaka prije i poslije zevala. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:”Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, naredio bih im da koriste misvak prije svakog namaza.” (Buharija i Muslim)
Ovo je samo jedan od općih argumenata kojima se može dokazivati legitimnost korištenja misvaka postaču u svakom dijelu dana. Vidimo da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izuzeo neki namaz ili neko vrijeme, već je pohvalio upotrebu misvaka prije svakog namaza.
Analogno korištenju misvaka, dozvoljeno je u toku posta koristiti pastu i četkicu za zube, pod uvjetom da ništa od vode ili paste ne dospije u grlo. Mnogi savremeni učenjaci dozvolili su korištenje paste za zube u toku posta.
B- Dočekati nastupanje zore u stanju džunupluka i odgoditi kupanje nakon nastupanja zore
U hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ummu Seleme stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao dočekati zoru kao džunup, imavši tokom noći odnos sa nekom od svojih supruga, a potom bi se okupao i nastavio postiti.
Analogno ovome, dozvoljeno je ženi koja vidi znakove čistoće, od menstrualnog ciklusa ili postporođajnog odljeva krvi, prije zore (čak i nekoliko trenutaka prije nastupanja zore), da odgodi kupanje čak i nakon nastupanja zore. Njen post bit će ispravan pod uvjetom da je donijela odluku za post prije nastupanja zore.
C- Dozvoljeno je postaču da poljubi svoju suprugu, ako se ne boji ejakulacije
Mnogo je vjerodostojnih hadisa u kojima se prenosi da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio neku od svojih supruga u vremenu posta i da se naslađivao njenim tijelom. Jedna od tih predaja je Aišina, r.a., predaja:”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ljubio je i naslađivao se tijelom jedne od svojih supruga dok je postio.” (Buharija i Muslim)
D- Postaču je dozvoljeno kupanje u toku posta i rashlađivanje vodom
Jedan od argumenata koji se može koristiti kao dokaz za spomenuto jeste prethodno navedeni hadis Ummu Seleme u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgađao kupanje od džunupluka do vremena poslije nastupanja zore. Također, u vjerodostojnim predajama zabilježeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, viđen kako polijeva vodu po glavi u toku posta.

E- Ako bi postač jeo ili pio iz zaborava, njegov post je ispravan
Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje su zabilježili imami Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.:”Ko zaboravi, pa jede ili pije, neka nastavi svoj post, to ga je Allah nahranio i napojio.” Ovaj hadis je općeg karaktera i ne pravi razliku u tome da li je čovjek pojeo ili popio malo ili mnogo, niti u kojem dijelu dana se to desilo.
F- Poluciranje u snu
Ako se dogodi da postač polucira u snu, njegov post je ispravan po konsenzusu islamskih učenjaka. Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:”Trojici se ne pišu (loša) djela: spavaču dok se ne probudi, maloljetniku dok ne dostigne punoljetstvo, ludom dok ne ozdravi.”
G- Sakupljanje i gutanje pljuvačke
Neki učenjaci smatrali su pokuđenim sakupljanje pljuvačke i njeno gutanje iz bilo kojeg razloga. No, jedan broj učenjaka savremenog doba odbacio je ovaj stav (da je gutanje pljuvačke pokuđeno), jer za to ne postoje validni dokazi. Također su se razišli da li gutanje slina kvari post ili ne. Neki su smatrali da to kvari post, dok su neki smatrali da ne kvari. Zato je u svakom slučaju preče da se postač čuva toga onoliko koliko je u mogućnosti.

Pripremio: putsredine.com