SESTRI MUSLIMANKI

U današnje vrijeme postoje mnoge ubačene i neispravne stvari koje mnoge žene prihvataju. Neke od njih ćemo navesti:
a) Ono što je vezano za izgled žene i njenu odjeću, svejedno da li se radilo o hidžabu (šerijatski propisana nošnja za žene) prilikom izlaska iz kuće, ili oblačenju odjeće i stavljanja nakita pred ženama. Postoji mnogo zamjerki i nedostataka što se tiče hidžaba, a neki su: nemarnost u oblačenju širokog nikaba i proširenost toga, nošenje abaje i nošenje džilbaba, nemarnost u pokrivanju stopala, kolena i čarapa. Mi imamo u Aiši, Allah njome bio zadovoljan, predivan uzor, kada je stavila svoj veo iz stida od Omera, Allah bio njime zadovoljan, koji je bio mrtav, kada je otišla na mjesto gdje je bio sahranjen. Što se tiče izgleda, odjeće i nakita uopšte, smutnja je obuhvatila sve to, jer mnoge žene oblače odjeću koja je uska i prilijepljena uz tijelo toliko da to zdrav razum odbija, a vjera to strogo zabranjuje, kao što se spominje u vjerodostojnom hadisu: „obučene a otkrivene“. Također, nošenje odjeće koja više odgovara golim osobama (koje otkrivaju dijelove tijela koje treba pokriti) zahvatila je, nažalost, mnoge dobre vjernice koje su nemarne po ovom pitanju i prema sebi i prema svojoj porodici.

b) Česti odlasci na pijace i razgledanje istih, posjećivanje zabavnih parkova i restorana u kojima je mnogo razvrata i činjenja grijeha. Osnova je da žena boravi u kući i ne treba da izlazi iz kuće osim zbog neke potrebe.

c) Putovanje bez mahrema. U vjerodostojnom hadisu se kaže: „Nije dozvoljeno ženi da putuje dan i noć osim da je sa njom njen mahrem“.

d) Osamljivanje sa muškarcem koji je stranac, koji joj nije mahrem, kao što je osamljivanje sa trgovcem u prodavnici, sa ljekarom u ordinaciji, sa taksistom u autu, a u hadisu je došlo: „Neće se muškarac osamiti sa ženom a da treći sa njima nije šejtan“.

e) Upotreba parfema prilikom izlaska iz kuće, kada obilazi rodbinu, ili ide na ženska druženja, pa se namiriše a zatim se vozi taksi prevozom, a pri čemu vozač osjeti njen miris! Zar je ona zaboravila riječi Allahovog Poslanika, neka je Allahov blagoslov i mir na njega: ”Koja god žena se namiriše i prođe pored muškaraca kako bi osjetili njen miris, takva je bludnica”. Beleže ga Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Hakim, Ibn Huzejme i Ibn Hiban.
f) Miješanje muškaraca i žena u kućama, na porodičnim okupljanjima, dozvoljavanje ćerkama da sjede sa momcima bez ikakvog osećaja ljubomore za očuvanje čestitosti i bez ikakvog osjećaja da Uzvišeni Gospodar sve nadgleda.

g) Pretjerivanje u svakodnevnom životu i prevelika briga o nekim nebitnim ovosvjetskim stvarima, kao što je uljepšavanje kuće, kupovina skupocjenog suđa, pretjerivanje u kupovini odjeće i nakita i organizovanje svadbi radi pokazivanja ponosa i brojnosti, a sve je to strogo zabranjeno. U ovu zamku su upali mnogi ljudi, da nas Allah sačuva od ovoga.

Preveo:
Prof. Ferid Aljović