Selef i zahvalnost

Rekao je Hasan el Basri: “Allah podari čovjeku da uživa u blagodatima koliko On hoće, ali ako mu se ne zahvali na blagodatima, učinit će mu ih kaznom.”

Alija r.a. je rekao: ” Blagodat je vezana za zahvalnost, a zahvalnost je vezana za pružanje još veće blagodati. I zaista, rob neće biti uskraćen blagodatima sve dok ne prestane biti zahvalan.”

Rekao je Omer ibn Abdulaziz r.a.: “Sačuvajte Allahove blagodati sa zahvalnošću.”

Rekao je Mutavif ibn Abdullah: “Bolje je da budem zdrav i da se zahvalim, nego da budem iskušan i da saburim.”

Rekao je Shu’abijj: “Zahvalnost je pola vjere.”

Rekao je Hasan el Basri r.a.: “Kad Allah podari blagodati nekom narodu On traži od njih i zahvalnost. Ako se oni zahvale pa On je moćan da im još da, a ako ne budu zahvaljivali – On je doista u mogućnosti da tu blagodat pretvori u kaznu.”

Rekao je Mutref ibn Abdullah r.a.: “Gledao sam u zdravlje i zahvalnost pa sam u njima vidio dobra ovog i onog svijeta. Međutim, da budem zdrav i da se zahvalim, draže mi je nego da budem iskušan pa da trpim.”

Vidio je Ebu Bekr el Muzani čovjeka kako nosi teret i govori: “Elhamdulillah, estagfirullah!” Pa ga je sačekao Ebu Bekr da natovari svoj teret pa mu reče: “Zar ne znaš ništa drugo da kažeš osim ove dvije riječi?” A on mu je odgovorio: “Poznajem dosta stvari iz Allahove knjige, ali rob je između dvije stvari, a to su blagodat i grijeh. Ja se zahvalim Gospodaru na ogromnim blagodatima i tražim od Njega oprost za svoje grijehe!” Na to je Ebu Bekr kazao: “Nosač ima bolji fikh nego Bekr!”

Rekao je Avn ibn Abdullah: “Kazali su fakihi: Upoznali smo mnoge stvari i za svaku smo primijetili – ako je dobra, s njom je i jedna loša, osim zdravlje sa zahvalnošću. Pa kad tražite od Allaha, zatražite oboje.”

Rekao je Muhalad ibn Husein: “Zahvalnost je da ostavljaš griješenje.”

Rekao je Ibnu Redžeb r.a.: “Za svaku blagodat koju rob ima na dunjaluku ili u vjeri treba se zahvaliti, i to što je zahvalio – treba se zahvaliti, i treba se zahvaliti za to što je omogućen da se zahvali, a u konačnici, toliko je blagodati na koje se rob nikad neće moći zahvaliti u potpunosti. Istinska zahvalnost je da priznaš da se ne možeš zahvaliti.”

Izvor: islam-iman.com