Sedžda šukra (zahvalnosti)

Šta je sedžda šukra?

Sedžda šukra (ar. sedždetuš – šukr) ili sedžda zahvalnosti je zaseban ibadet, koji se sastoji od činjenja jedne sedžde. Formom se ne razlikuje od sedžde u namazu, koju čini osoba u momentu kada čuje neku radosnu vijest.

Propis sedžde šukra

Činjenje sedžde šukra je sunnet. Sedždu šukra će učiniti vjernik kada mu bude otklonjena neka nevolja ili ga zadesi neka blagodat (tj. desi mu se nešto lijepo i posebno).

Dokaz za to je hadis koji prenosi Ebu Bekrete, radijallahu anhu: ”Kada bi se Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nečemu obradovao ili kada bi mu neko saopštio kakvu radosnu vijest, pao bi na sedždu i zahvalio se Uzvišenom Allahu”[1].

Ovaj nam hadis pojašnjava kako je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, postupao kada bi mu došla neka radosna vijest. On bi u tom slučaju učinio sedždu kao znak zahvalnosti Uzvišenom Allahu. Sedžda šukra čini se kada čovjek dobije novu blagodat. Kada su u pitanju blagodati koje su trajne poput islama, zdravlja, neovisnosti od ljudi i sl., u tom slučaju sedžda šukra nije propisana, jer su Allahove blagodati trajne i ne nestaju, pa kada bi u tom slučaju bila propisana sedžda šukra, ljudi bi cijeli život trebali provesti na sedždi. Zahvalnost na ovakvim trajnim blagodatima biva putem ibadeta i pokornosti Uzvišenom Allahu.  

Postoji preko 40 različitih predaja koje govore o tome da su i ashabi i tabi'ini činili sedždu šukra.

Kada se obavlja ova sedžda?

Ona će se učiniti u momentu kada se od njega otkloni nedaća ili kada se dobije neka blagodat, kao na primjer kada Allah opskrbi čovjeka djetetom ili kada Allah izliječi njegove roditelje, i sl.

Opis ove sedžde:

Sedždu šukra je najbolje učiniti iz stojećeg položaja[2]. Obavlja se na isti način kao i sedžda tilaveta.

Prvo će osoba izgovoriti tekbir (Allahu ekber), zatim će učiniti sedždu, a na sedždi će proučiti: ”Subhane rabbije-l-e'ala”, i dugo doviti Allahu subhanehu ve te'ala i zahvaljivati na blagodatima kojima je obasut.

Nakon sedžde neće predavati selam niti izgovarati tekbir po povratku (ustajanju) sa te sedžde. 

BITNE NAPOMENE:

Sedžda šukra je poseban vid zikra i za nju važe drugačiji propisi. Čini se samo jedna sedžda i na njoj se uči isto što i kod drugih oblika i vidova sedžde (sedžda u namazu, sehvi sedžda i slično).

Za sedždu šukra nije uslov abdest niti okretanje prema Kibli, mada je bolje da čovjek, ukoliko ima mogućnosti, bude pod abdestom i okrene se prema Kibli.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović              


[1] Ebu Davud, br. 2774, Tirmizi, br. 1578, Ibn Madže, br. 1394.

[2] To je stav imama Ebu Jusufa, Muhammeda, Šafije, Ahmeda i drugih.