Sedamnaest izvora bereketa za uspješan dan

Čvrsto vjerujem da bereket nije izgubljeno blago, prije bih rekao da nam je ono pred očima! To blago dostupno je i spremno da bude uručeno samo onome ko za njega radi. U nastavku sam napravio popis nekoliko izvora bereketa…

Ako bismo tražili neku islamsku definiciju produktivnosti, ona bi se vjerovatno mogla sažeti u riječi bereket ili blagoslov. Biti sposoban postići što više s malo sredstava, napraviti puno stvari u kratkom vremenu, i proizvesti puno toga uz malo napora, zasigurno je jedna velika blagodat od Allaha (Subhananhu we Te’ala). A ipak, bereket je u današnje vrijeme nekako postao izgubljeno blago; svi ga traže, ali čini se da ga niko ne nalazi! Stalno slušate ljude kako se žale na nedostatak bereketa u vremenu, nedostatak bereketa u snu, nedostatak bereketa u novcu te u svemu ostalom.

U ovom članku mi ćemo razriješiti taj misterij, inšaAllah: saznat ćemo šta je to bereket i gdje ga to možemo naći!

Šta je bereket?

Jedan poznati daija objašnjava ga na sljedeći način: „Bereket podrazumijeva udio Božije dobrote u nečemu, pa ako se ona pojavi u nečemu malom, poveća ga. A ako se pojavi u nečemu velikom, koristi mu. A najveći plodovi bereketa u svim stvarima je koristiti taj bereket u pokornosti Allahu swt.

Izvori bereketa

Čvrsto vjerujem da bereket nije izgubljeno blago, prije bih rekao da nam je ono pred očima! To blago dostupno je i spremno da bude uručeno samo onome ko za njega radi. U nastavku sam napravio popis nekoliko izvora bereketa. Lista nije iscrpna, stoga je možete dopuniti u Vašim komentarima kako bismo svi razmijenili i proširili naše razumijevanje ovog velikog blaga.

1. Dobre namjere

Ako želiš da nešto bude ispunjeno bereketom, imaj dobre namjere. Tačnije, pobrini se da tvoje djelo bude u ime Allaha swt. Kad ponovo pogledate definiciju bereketa, možete pretpostaviti da se bez namjere da ono što imamo ili radimo bude radi Allaha swt, Božija dobrota neće se naći u našim djelima. 1. Allah kaže u Kur’anu: A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, … (Sura Al-A’raf, 96. ajet). Također kaže u Kur’anu: …a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada. (Sura Al-Talaq, 2-3. ajet).

2. Pouzdanje u Allaha

Allah kaže u Kur’anu: …onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio. (Sura Al-Talaq, 2-3. ajet)

Rekao je Poslanik a.s.: Omer ibn el-Hattab, neka je Allah zadovoljan njime, veli: “Čuo sam kako je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi ste se svi oslonili na Allaha onako kako treba da se oslonite, On bi za vas uistinu osigurao opskrbu kao što to čini za ptice, koje se ujutro probude gladne, a vraćaju se site u sumrak. (Ahmad, An-Nasa’l, Ibn Madžah, at-Tirmizi)

3. Učenje Kur’ana

Ovo je izvor bereketa! Ali, subhanallah, mi tako se tako rijetko s njega napajamo! Allah kaže u Kur’anu: A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Mekku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju – vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu. Dakle, čitajte Kur’an, te posmatrajte kako Allahove blagodati i blagoslovi ulaze u vaš život. Što smo sve dalje od Knjige upute, to će manje bereketa biti u našim životima.

4. Izgovaranje Bismille

Izgovaranjem Bismille prije svakog posla, vi zazivate Allahovo ime na tu aktivnost; ne samo da će se na aktivnost spustiti bereket nego ni Šejtan neće moći u njoj uzeti učešća! Tako uvijek recite „Bismillah“ prije svega što radite! Tako lako zaboravljamo reći „Bismillah“. Ponekad smo toliko naviknuti da je izgovaramo da se ne možemo ni sjetiti jesmo li je izgovorili ili ne! Pokušaj biti svjestan izgovaranja „Bismillah“ te pokušaj razumjeti šta izgovaraš prije onoga što činiš.

5. Jesti s ljudima

Ovo je poznato svakom ko ima iskustva s pozivanjem gostiju u svoju kuću. Ma koliko ti se činilo malo hrane koju iznosiš pred goste, uvijek je više nego dovoljno! (Napomena: ovo nije izgovor da loše dočekate goste, zapravo, mi bismo trebali slijediti sunnet našeg poslanika Ibrahima a.s., koji je za meleke koji su ga posjećivali pripremio veliku gozbu.) Ono o čemu ja govorim je bereket do kojeg dolazi kad se jede zajedno, a što potvrđuje hadis Poslanika Muhammeda a.s., koji je rekao: Jedite zajedno i nemojte se dijeliti jer je blagoslov (bereket) u zajednici… A u drugom hadisu kaže: Ko ima hrane za dvojicu, neka kući povede i trećeg, a ko ima hrane za četvericu, neka povede petog ili šestog. (Buhari, svezak 4. knjiga 56. broj 781)

6. Iskrenost u trgovini

Ovo je za sve vas poslovne ljude (uključujući one na eBay-u). Ne smijemo pretpostaviti da će laganje i varanje ljudi učiniti posao unosnim. Naprotiv, bereket će nestati iz vaše trgovine. Poslanik Muhammed a.s. kaže: Kupac i prodavač imaju slobodu izbora dok se ne rastanu, pa ako budu iskreni i ispolje stvarno stanje (robe), bit će im bereket u pazaru, a ako zataje i slažu, onda će im nestati bereketa u onome što su pazarili. Da, teško je biti iskren kad pokušavaš nešto prodati, ali vjerujte mi, isplati se.

7. Dova

Zamoli Allaha za bereket! Ako obratiš pažnju na neke dove Poslanika Muhammeda a.s., primijetit ćeš da je Poslanik a.s. upućivao dove za bereket. Mi uvijek kažemo: „Da te Allah blagoslovi!“ Pa, pogodite što! To je izvor bereketa. Isto tako, kad budete pozvani u nečiju kuću, Poslanik Muhammed a.s. nas je savjetovao da uputimo sljedeću dovu za svog domaćina: Allahu, blagoslovi im ono čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se.

8. Halal zarada/novac

Poslanik Muhammed a.s. je rekao: O ljudi, Allah je dobar i zato On i prima samo dobro.

(Učenjaci kažu da se ovo odnosi na halal zaradu i njenu važnost.)

Jedan učenjak je također rekao za onog koji jede haram, da će njegovi udovi biti neposlušni Allahu, htio on to ili ne htio, i da će kod onog koji jede halal hranu i traži halal zaradu, udovi mu isto činiti dobro i da će im biti data dozvola da traže ono što je dobro. Ovaj koncept udova koji su blagoslovljeni i osposobljeni da čine dobro uistinu je blagodat i bereket koji bismo svi trebali tražiti. Podsjeća me na priču o starom čovjeku koji je preskakao veliku razdaljinu koju ni mladići nisu bili kadri preskočiti. Na pitanje mladića kako to postiže, starac je odgovorio: „To su naši udovi: štitili ih smo ih od činjenja grijeha kad smo bili mladi pa ih je Allah za nas očuvao kada smo ostarili.“

9. Slijeđenje sunneta Poslanika Muhammeda alejhiselama u svemu

Rekao sam to prije i ponovo ću to reći: Najproduktivniji čovjek u historiji čovječanstva je naš dragi poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem Dakle, jednostavno slijeđenjem njegovog načina života i njegovih postupaka o kojima tako često slušamo, zadobijamo veliki izvor bereketa. Neki od ovih sunneta uključuju: ustati na sehur, jesti desnom rukom s kraja posude, otići na bajram-namaz, oblizati prste nakon obroka, spavati na desnoj strani, koristiti misvak (četkicu) i još mnogo toga. Obrati pažnju na ove sunnete i slijedi ih jer imitiranje života najblagoslovljenijeg čovjeka na Zemlji zasigurno je izvor bereketa.

10. Klanjanje istihare

Klanjanje istihare u svim pitanjima, prepuštanje ishoda Allahu swt. kao i prihvatanje Njegove odluke veliki su izvori bereketa. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem nas je u sljedećem hadisu podučio ovoj lijepoj dovi koja nam pomaže u donošenju odluka i sprečava da se kajemo za izbore koje pravimo: Od Džabira ibn ‘Abdullaha se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podučavao nas je da obavljamo istihara-namaz u svakoj prilici, kao sto nas je podučavao nekoj suri iz Kur’ana. Govorio je: “Kada neko od vas hoće uraditi (neki posao), neka mimo farzaklanja dva rekata, a zatim neka kaže: „Allahu moj, molim Te da mi daš rješenje iz Tvog sveobuhvatnog znanja, i od Tebe tražim pomoć da me pomogneš Tvojom snagom, i molim Te da mi podariš iz Tvoje velike dobrote. Ti si svemoćan, a ja snage nemam, Ti sve znaš, a ja ne znam. Ti jedini poznaješ skriveno. Allahu moj, ako je ovo što želim uraditi dobro po mene, moju vjeru i moj život i moju smrt, onda mi odredi da to uradim, i to mi olakšaj i podari mi bereket u tome. A ako je ovo što želim uraditi loše po mene, po moju vjeru, život i smrt, onda to otkloni od mene i odredi mi da se desi bolje od toga, bez obzira šta to bilo, i učini da budem zadovoljan.”

Onaj ko traži uputu od svog Stvoritelja i savjetuje se sa braćom u vjeri a zatim ostane čvrst u svojoj odluci neće osjetiti kajanje, kao što Allah swt. kaže: „…i u svemu se savjetuj s njima. A kad se na nešto čvrsto odlučiš, tad se na Allaha osloni! Allah, zbilja, voli one koji se na Njega oslone“ (Kur’an 3:159)

11. Zahvaljivanje Allahu dž.š u izobilju

Allah kaže u Kur’anu: „Ako budete zahvalni, Ja ću vam sigurno još više dati“. Jedan učenjak mi je jednom rekao da ako se ovaj ajet bolje pogleda, arapska riječ koja se koristi za potvrdu da će Allah swt. dati još više osobi koja Mu zahvaljuje je zapravo u obliku zakletve – “La azidannakum”. Tako Allah obećava osobi koja Mu zahvaljuje povećanje dobrostanja i bereketa, a Allah ne krši svoja obećanja.

12. Sadaka

U hadis kudsiju, Allah kaže: „Udijeli, o sine Ademov, pa ću i Ja tebi udijeliti.”. Svaki put kada ste bez dinara ili osjećate da se bereket izgubio iz vašeg života i da ga je hitno potrebno vratiti, najbrži način stjecanja bereketa u životu može biti udjeljivanjem sadake. Na primjer, recimo da je bereket uklonjen iz vašeg života zbog grijeha koji ste počinili: sadaka briše vaše grijehe, povećava dobra djela i izvor je bereketa.

Ne mogu vam opisati trenutan osjećaj zadovoljstva pri davanju sadake ni bereket koji je prati. Probajte to ODMAH!

13. Učvršćivanje rodbinskih veza

Prenosi Ebu Hurejre, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao: “Uzvišeni Allah je stvorio stvorenja, a kada je završio, ustala je rodbinska veza i rekla: ‘Ustala sam tražeći od Tebe zaštitu od kidanja rodbinskih veza.’ Uzvišeni Allah joj reče: ‘Hoćeš li biti zadovoljna ako budem čuvao i pazio onoga ko tebe bude čuvao i pazio, a odbacim onoga ko tebe ne pazi i ne održava?’ Rekla je: ‘Da, bit ću zadovoljna, Gospodaru moj’. Reče: ‘To tebi pripada!’” Ebu Hurejre dodaje: „Ako želite, možete učiti ajet: “Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali!” (Buhari, svezak 6, knjiga 60, broj 354.)

14. Rano buđenje

Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem je rekao: „Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima!” (Ahmed). Ovaj hadis je bio ono što me potaknulo na izradu stranice ProductiveMuslim.com! Takvi dragulji produktivnosti su izvori bereketa koje bismo trebali pronaći da bismo naše živote učinili produktivnijim. Rano buđenje je tako važan korak ka tome da dobijemo bereket i da se osjećamo dobro tokom cijelog dana. Pokušajte ustati na noćni namaz a onda raditi u satima prije sabah-namaza. Ako ne možete, onda bar ustanite na sabah-namaz i ostanite budni sve do izlaska sunca prije nego što se vratite na spavanje. Ti sati su puni bereketa. Ako ste u mogućnosti ići na posao u tim satima, učinite to, obavit ćete puno više posla nego za cijeli jedan dan.

15. Brak

Allah kaže u Kur’anu: „I udajite i ženite svoje neudate i neoženjene, i čestite robove i robinje svoje! Ako budu siromasi, Allah će ih obogatiti iz dobrote Svoje. Allah je beskrajni dobročinitelj i zna sve.“ (Kur’an 24:32)

16. Namaz

Allah kaže u Kur’anu: „Naredi porodici svojoj namaz i u tome budi ustrajan. Od tebe opskrbu ne tražimo, Mi tebe opskrbljujemo, a sretan kraj bogobojaznima pripada.“ Da bismo dodatno ilustrirali svrhu namaza, pokušaj zamisliti svoj život bez tog velikog ibadeta. Odakle bi bereket dolazio? Sve one koji su još uvijek neodlučni u pogledu namaza molim da se vrate na Pravi put, to je vaš spas za konačno odredište u budućnosti i svakodnevna hrana za vašu dušu.

17. Traženje oprosta od Allaha dž.š.

Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Ko bude ustrajan u traženju oprosta od Allaha , Allah će ga rasteretit svake brige, naći će mu izlaz iz svake nevolje i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“

Nadam se da ovo obuhvata veći dio izvora bereketa, ali kao što sam rekao prije, to nije detaljan popis. Molim vas da dodate svoje izvore i preporučite još savjeta da ih možemo podijeliti.

Piše: Mohammed Faris

Izvor: n-um.com