SAVJETI ZA HARMONIČAN BRAK

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Vjernik ne smije mrzeti vjernicu, ako mu se ne dopada kod nje neka osobina, pa dopašće mu se neka druga osobina”[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • U ovom hadisu je savjet svakom mužu da ne smije da mrzi svoju suprugu zbog neke osobine koju ona posjeduje. Ako mu se neka njena osobina ne dopada, sigurno mu se sviđa neka njena druga osobina. Isto tako treba postupati i supruga prema svom mužu.
  • Pohvalno je da svaki bračni par bude umjeren u njihovom međusobnom odnosu, to jest da svako od njih bude umjeren prema svom bračnom drugu, da zanemari neke loše postupke i greške koje uradi, i da cijeni dobrotu svog bračnog druga prema njemu. Ako se ovoga budu pridržavali, među njima će vladati ljubav i lijep život.
  • Ovakvo ponašanje bismo trebali primjenjivati u odnosu prema svima sa kojima živimo, jer se u tome krije ogromna vjerska i dunjalučka korist.

[1] Hadis bilježi Muslim, br. 1469.