SAVJET KAKO POSTUPITI KADA FITNA NASTUPI

“Cilj mi je da pomirim medju muslimanima koliko se može pomiriti , jer nas naša vjera uči da trebamo voditi dijalog i da trebamo razgovarati i da trebamo naše bratstvo podspješivati a ne trebamo ga rušiti, i da se trebamo savjetovati,to sam naučio u din i islamu. Nama je primarna zadaća da surađujemo jedni sa drugima,da razgovaramo. Vodimo dijalog jer dialog rješava mnoge nesuglasice koje nastupe medju ljudima. Nesuglasice nekada zbog “rekla kazala” nekakvih glasina koje se šire , koje nemaju veze sa onim kome se pripisuju. Ja sam za dialog, da se razgovara sa svakim čovjekom sa kojim se razgovarati može,da se uspostavi zdrava komunikacija, i vjerujem da iz toga i samo na takav način može se naći adekvatno rješenje.

 

[fvplayer src=”https://putsredine.com/wp-content/uploads/2017/09/0-02-05-16f689ee5cc416f7691b5133509a0d2af7e373b4f0be842d387ef78a07719b5a_full.mp4” splash=”https://putsredine.com/wp-content/uploads/2017/09/0-02-05-16f689ee5cc416f7691b5133509a0d2af7e373b4f0be842d387ef78a07719b5a_full-1.mp4” width=”640” height=”352”]