Sandžak postao bogatiji za jednog Kurra’ Hafiza

Sandžak postao bogatiji za jednog Kurra’ Hafiza

 

“NAJBOLJI MEĐU VAMA SU ONI KOJI NAUČE I DRUGE PODUČAVAJU KUR’ANU.” (BUHARI, 5027)

NOSIOCI KUR’ANA SU ALLAHU BLIŽNJI I NJEGOVI IZABRANICI.“ (IBN MADŽE; 215, AHMED; 11870)

Sabahuddin Jerebičanin - Kurra Hafiz
Sabahuddin Jerebičanin – Kurra Hafiz

Sabahudin Jerebičanin, student na postdiplomskom studiju pri Islamskom univerzitetu u Medini – odsjek; Tefsir, je 5. Decembra, 2017. godine uspješno okončao hatmu/hifz na 7 kira’eta  i 14 rivajeta, koju je čitavu proučio u Džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pred svojim muhaffizom, šejhom i profesorom pri Fakultetu Poslanikove Džamije i Univerziteta Tajjiba, dr. Jusuf Džude Davudijem, i time stekao idžazetnamu iz Poslanikove Džamije kao i zvanje Kurra – Hafiza.

Naš dragi Kurra-Hafiz i kolega, Sabahudin Jerebičanin, poznatiji među svojim ahbabima kao Bato je rođen 22.09.1990. godine u Novom Pazaru, od oca Seljamudina Jerebičanina i majke Zuhre. Allaha molimo da njega i njegove roditelje, koji su odgojili jednu takvu akademsku i ahlaksku gromadu od čovjeka, učini od onih za koje je Allahov Poslanik, govoreći o nagradi hafiza Allahove Knjige, rekao: „Pa će mu se u njegovoj desnici dati vlast, a u ljevici vječnost, dok će se na njegovoj glavi staviti kruna smiraja. A njegovi će se roditelji odjenuti u po dvije odore čija vrijednost zasjenјuje čitav dunjaluk i sve ono na njemu, pa će oni upitati: ‘Gospodaru, čime smo ovo zaslužili?’ pa će im biti rečeno: Zbog držanja vašeg djeteta za Kur’an.“ (Taberani, el-Eusat: 6/51 od hadisa Ebu Hurejre, slično se prenosi i u hadisu Muaza – Ahmed, Musned 15645, kao i u hadisu Burejde – Ahmed, Musned 22950)

Njegovi su roditelji na sličan način odgojili i njegovo troje braće i sestru.

Nakon završene osnovne škole u svom rodnom gradu – Novom Pazaru, Sabahudin Jerebičanin završava svoje srednjoškoslko obrazovanje i to u jednoj od najstarijih obrazovnih institucija na Balkanu, medresi Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, svjetioniku Sandžaka i šire, i to u generaciji 2005-2009.

Nakon čega biva primljen na jednom od najprestižnijih teoloških Univerziteta u svijetu – Islamskom univerzitetu u Medini, gdje za samo jednu godinu 2011-2012 uspješno završava Institut za arapski jezik, nakon kojeg upisuje jedan od najprestižnijih fakulteta pri Univerzitetu, svakako i šire, a koji se ponosi činjenicom i odlikom da je ovo od rijetkih, ako ne i jedini fakultet na svijetu koji se bavi izučavanjem stručnih nauka Kur’ana još od prvog, od osam semestra – Fakultet Kur’ana časnog i islamskih znanosti, kojeg završava u minimalnom roku od četiri godine u periodu 2012-2016.

Nakon završenog fakulteta, Sabahudin Jerebičanin nastavlja svoj akademski put i biva primljen na postdiplomski studiju – magistraturi, pri istom fakultetu, odsjek Tefsir Kur’ana Časnog. Trenutno je na drugoj godini istoimenog odsjeka.

Vrijedi napomenuti da je Sabahudin Jerebičanin još davne 2013. godine završio hatmu/hifz Kur’ana na istom mubareć mjestu – Poslanikovoj Džamiji, kao i pred istim muhafizom, dr. Jusufom Davudijem, kada je stekao idžazetnamu za hafiza/čuvara Allahove knjige na najpoznatijem i svjetski najrasprostranjenijem kiraetu – ‘Asima od imama Hafsa, nakon kojeg je nastavio ponovno studiozno izučavanje, praktične primjene i učenje napamet i polaganja ostalih šest Kireta i četrnaest rivajeta iz djela „Hirzu-l-Emani ve vedžhu-t-Tehani“ poznatije kao Šatibija (prema Šativi – Xàtiva, gradiću u oblasti Valensija, današnja Španija) prema istoimenom autoru imamu kiraeta Kasima b. Firruh Šatibija Andaluzijca. Nakon četiri godina, 5.12.2017. godine je okončao polaganje napamet svih 7 kiraeta i 14 rivajeta tzv. hatmom na način da je tom prilikom napamet proučio svaki ajet zasebno na svim pomenutim kiraetima i rivajetima, čime je Sandžak postao bogatiji za jednog Kurra Hafiza.

Svakako da je vrijedno spomena i to da je naš Bato, tokom studiranja bio poznat i po tome da je jedan od istaknutijih studenata kada je riječ o sticanju šerijatskog znanja na Univerzitetu, a tako i van Univerziteta, posebno u Džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da je prisustvovao i razne islamske discipline izučavao pred najeminentnijim učenjacima i velikanima svjetske poznate uleme.

Ovom prilikom ne smijemo izostaviti a da ne spomenemo njegovu vrijednu hanumu i majku njegove dvije predivne kćerkice – Merjemu i Medinu, kojima ih je Allah počastio upravo na ovom mubarek mjestu i gradu – Medini, Esadu Islamović, koja je bila njegova moralna i svaka druga podrška tokom njegovog izučavanja Kur’ana i čitavog akademskog puta sticanja znanja. Njegova je hanuma također završila nekoliko islamskih stručnih akademija poznatih šejhova poput šejha Jahje b. Ibrahima el-Jahje, kao i šejha Muhammeda b. Abdulaziza el-Avadžija gdje je tokom njenog boravka u Medini ovladala gotovo svim islamskim disciplinama. Također je podsticala i njihovu djecu, Merjemu i Medinu, koja su već par godina u medinskim predškolskim ustanovama i koja već od sada tečno poznaju svoj maternji-bosanski, ali i arapski jezik.

Na kraju nam ne preostaje ništa drugo no da Allaha zamolimo, Njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, da Sabahudinu Jerebičaninu, njegovoj hanumi, djeci, roditeljima i čitavoj njegovoj porodici podari svako dobro na dunjaluku i ahiretu, a da svima nama olakša da se okoristimo od našeg dragog Kurra’ Hafiza.

 

Autor: mr. Miralem Misini