SALATUL KUSUF (NAMAZ TOKOM POMRAČENJA SUNCA)

El-Kusuf (pomračenje Sunca) i El-Husuf (pomračenje Mjeseca)

Pomračenje Sunca i Mjeseca su dva znaka od Allahovih znakova, kojima On zastrašuje Svoje robove ne bi li se pokajali i vratili Uzvišenom Allahu. Ovo su i dva znaka koji pokazuju moć Stvoritelja, neka je Slavljen i Uzvišen Allah.

Pomračenje Sunca i Mjeseca se ne dešava radi nečijeg rođenja ili nečije smrti, već se dešava zbog grijeha ljudi prema Vladaru svih Vladara, Slavljen neka je On.

Opis ova dva namaza:

Na ovaj namaz se ne doziva ezanom, već se oglašava riječima es – salatu džamia'h (zajednički namaz), bilo to danju ili noću, a zatim imam počinje sa namazom tako što izgovori tekbir (Allahu ekber – Allah je najveći) i prouči suru el – Fatiha i još neku dužu suru iz Kur'ana naglas, nakon čega se ide na ruku’, s tim da se zadrži dugo na ruku'u. Nakon toga se vrati sa ruku'a i prouči El – Fatihu i neku suru ali kraću od prethodne. Zatim se opet ide na ruku’, tako da ruku’ bude kraći od prethodnog, zatim se uspravi i učini sedždu dva puta, sa dužim zadržavanjem na sedždi, s tim da zadržavanje na prvoj sedždi bude duže od druge sedžde. Zatim ustane na drugi rekat i ponovi sve prethodno navedeno, s tim da drugi rekat bude kraći od prethodnog[1]


[1] El – fikhu el – mujesser fi daui el – kitabi ves – sunneti, grupa autora, ministarstvo za vjerska pitanja, da'wu i uputu u Kraljevini Saudijske Arabije, str. 109.