Razlika između zekata i poreza

1) Zekat se daje sa namjerom približavanja Uzvišenom Allahu, što nije slučaj sa porezom, jer je porez obavezna građanska dužnost.

2) Zekat je propisan i određen šerijatom (islamskim vjerozakonom), suprotno od poreza koji određuje vladar, određuje njegov iznos onoliko koliko on želi i kada on želi, zavisno od koristi.

3) Zekat je preciziran šerijatom i daje se samo određenim kategorijama ljudi, dok se porez skuplja u državnoj blagajni i raspoređuje se na različite sektore države.

4) Zekat je obligatna obaveza koja se ne mijenja sve dok na Zemlji postoji Islam i muslimani, dok porez nema svojstvo trajnosti.

Da li porez može zamijeniti zekat?

Na osnovu prethodnih razlika između zekata i poreza, možemo vidjeti da porez ni u kom slučaju ne može zamijeniti zekat, i ako bismo to dozvolili onda bismo presudili ovaj temelj vjere, tj. zekat na propast. Stoga, nije dozvoljeno i porez ne može zauzeti mjesto zekata, zato što se zekat izdvaja samo posebno određenim kategorijama ljudi, i nije dozvoljena njegova raspodjela osim njima. Zekat je ograničen i preciziran u pogledu onog od koga se uzima, kome je obaveza da ga izdvaja, kome je obaveza da se raspodijeli i drugo.

Zaključak prethodnog govora:

Mišljenje učenjaka jeste da porez nikada ne može imati status zekata, zato što je zekat propisan od strane Uzvišenog Allaha, a porez određuju ljudi.

Pripremio: Prof. Ferid Aljović

PROPISI ZEKATA