Prvi hadis: Vrijednost međusobnog izučavanja Kur'ana

Neće se skupiti svijet u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i međusobno je izučavali, a da se na njih neće spustiti smiraj i prekriti ih milost, i meleki ih okružiti, a i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega. A koga uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. (Muslim, Ebu Davud i drugi).

Pojašnjenje:

U ovom časnom hadisu je uputa svakom onom koji želi visok položaj, častan spomen, uzdignuto mjesto u odnosu na druga stvorenja, ugled bez dunjalučkog položaja (vlasti), bogatstvo bez imetka, nepobedivost bez oružja, čast bez plemenske loze. Sve navedeno će ostvariti zbog znanja i druženja sa učenim, a oni su ljudi sa kojima sijela nisu nesretna, već je to bašta od dženetskih bašta, prekrivaju ih meleki Milostivog, stiže ih milost sa svakog mjesta, na njih se spušta smirenost i blaženost, i spomene ih Plemeniti i Milostivi Gospodar, a zatim im bude rečeno na kraju svakog druženja: „Ustanite, vaši grijesi su zamijenjeni oprostom, to je nagrada od Milostivog i Samilosnog.“

Koristi hadisa:

Prva korist: spomenute blagodati u hadisu se ne odnose samo na džemat, već i na pojedinca koji uči Kur’an i spominje Allaha swt.

Druga korist: fadileti sakupljanja u mesdžidima i medresama u kojima se uči i podučava znanje.

Treća korist: propisanost halke (načini učenja) u mesdžidima.

Četvrta korist: u hadisu je odgovor onome koji tvrdi da su halke Kur’ana u mesdzidima novotarija.

Peta korist: govor Poslanika savs: da se podučavaju međusobno“ upućuje na dozvolu izgradnje škola, instituta i odrzavanju kurseva učenja napamet pri mesdžidu.

Šesta korist: govor Poslanika savs: da se podučavaju međusobno“, u njemu je dokaz da se znanje ne uzima osim na predavanjima i skupovima znanja.

Sedma korist: govor Poslanika savs: da se podučavaju međusobno“, u njemu je milost jednih prema drugima, i pomaganje u zajedničkom popravljanju stvari i zajedničkoj borbi protiv džehla, neznanja.

Osma korist: govor Poslanika savs: „da se podučavaju međusobno“, obuhvata svaku nauku koja se veže za Plemenit Kur’an kao što je tedžvid, ishodište harfova, tefsir, akidu, fikh, i druge nauke koje potiču iz Kur’ana i sunneta.

Deveta korist: Nagrada koju Allah swt daje određena je prema djelima, a ne prema ličnosti, kao što kaže Poslanik savs: „ A koga uspore njegova djela, neće ga ubrzati porijeklo.

Deseta korist: Neophodno je da tragalac za znanjem spozna pravila lijepog ponašanja na halkama znanja, čitanjem i učenjem djela koja su napisana u toj oblasti, kao što je djelo „Tibjan“ od Imama Nevevija, i „Ahlak hamletul Kurani“ od Adžerija, ili djelo „Dzamii’ el-ahlaki“ od Hatiba, Allah da im se smiluje.

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari