Propisi hadždža (drugi dio)

Hadždž je stroga obaveza svakom muslimanu, koji je zdrav, punoljetan (što po šerijatu podrazumijeva pubertet), i koji je u mogućnosti da ga obavi, bilo da je muškarac ili žena, jednom u životu.

Uslovi (ar. šartovi) obaveznosti hadždža:

 • Islam; što znači da nije obaveza niti će biti ispravno hodočašće nevjernicima.
 •  Punoljetstvo; nije obaveza maloljetnim osobama.
 •  Razum; nije obaveza ludim i psihički nestabilnim osobama.
 •  Sloboda; nije obaveza robovima.
 •  Mogućnost (materijalna i fizička).
 • Mahrem za žene; uslovljava se pored spomenutih uslova, još jedan uslov vezan za žene, a to je da postoji mahrem sa kojim će putovati, zato što nije dozvoljeno ženi da putuje bez mahrema ni u Meku niti bilo gdje na drugo mjesto.

Temelji (ar. ruknovi) hadždža:

Hadždž se temelji na četiri stvari, pa ako bi čovjek izostavio jedan od tih temelja hadždž bi mu bio ništavan. To su:

 1. Ihram (pod ihramom se smatra donošenje nijjeta, tj. čvrste namjere za obavljanje hadždža i ulazak u obrede).
 2. Tavaful ifada (obilazak oko Kabe 7 puta).
 3. Sa'j između Safe i Merve.
 4. Stajanje na Arefatu.

Čovjek može da obavi koju god želi od vrsta hadždža:   

 1. Temetu’,
 2. Ifrad,
 3. Kiran.

Bitna pitanja vezana za obrede hadždža: 

 • Žena koja je dobila mjesečni ili postporođajni ciklus za vrijeme hadždža, radiće sve što rade ostali hadžije osim tavafa oko Kabe dok se ne očisti.
 • Žena koja je obavila umru a zatim joj nastupi hajz, ostaće u ihramima, i obavezna je da se kloni svih prijestupa koji su zabranjeni za vrijeme ihrama: korištenje mirisa, šišanje, skraćivanje noktiju, polni odnos. Obavezna je čekati sve dok se ne očisti a zatim će obaviti tavaf oko Kabe, ili će se vratiti svojoj kući i čekati sve dok se ne očisti i ostaće u ihramima, pa kada se očisti vratiće se da obavi tavaf. Ako nije u mogućnosti da uradi tako, jer njena grupa hadžija ne može da je čeka, ili ako otputuje kući nije u mogućnosti da se vrati da obavi tavaf, obaviće tavaf zbog tih poteškoća i obaveza joj je da se očisti koliko je moguće i da se zaštiti od krvi prije nego obavi tavaf. Ako se plašila da će joj doći ciklus, pa je pri odluci za hadždž uslovila da ako je nešto spriječi da je ona izašla iz ihrama, u tom slučaju sa nje spada svaka obaveza.
 • Dozvoljeno je ženi da koristi tablete za odlaganje ciklusa za vrijeme hadždža ili umre, ali se mora posavjetovati sa ljekarom kako to ne bi prouzrokovalo neke štetne posljedice.
 • Ako se desi da se žena umori u toku obavljanja tavafa ili sa'ja, dozvoljeno joj je da sjedne i malo se odmori, ali taj odmor ne smije biti dug, a kada se odmori nastaviće sa tavafom ili sa'jom.