Propis uzimanja naknade za sihr

Sihirbazu je haram (zabranjen) imetak koji uzme praveći ili skidajući sihr, a isto tako je haram onome ko daje imetak sihirbazu ili vračaru, jer onaj ko to čini koristi tuđi imetak na nedozvoljen način, i učestvuje u grijehu.

Uzvišeni Allah kaže: ”Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu”[1].

Prenosi se od Ebu Mesu'da el-Ensarija da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zabranio novac od prodaje psa, od prostitucije i od vračanja[2].


[1] Prijevod značenja sure El – Maide, ajet 2.

[2] Bilježi Buharija, br. 2237., i Muslim, br. 1567.