Propis uklanjanja sihra sa opsihrene osobe

Nema sumnje da je sihr otrov koji djeluje na čovjeka, čini ga bolesnim, ubija ga, rastavlja supružnike. Svaka bolest ima svoj lijek, i zato onaj ko je opsihren treba da se liječi na propisan način i lijekovima koji su dozvoljeni.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Allah nije dao bolest, a da za nju nije dao i lijek”[1].


[1] Bilježi Buhari, br. 5678.