Propis nošenja odjeće ispod članaka

Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: ‘’Ko bude pustio i vukao odjeću po zemlji iz oholosti, Allah ga neće pogledati na Sudnjem danu. Pa je Ummu Selleme, radijallahu anha, upitala: Kako da postupe žene sa krajevima svojih haljina? Odgovori Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme: ‘’Spustite odjeću za jedan pedalj’’. Ummu Seleme, radijallahu anha, je upitala: ‘’A ako se otkriju stopala’’? Pa je odgovorio: ‘’Spustite koliko je jedan lakat, ne dodavajući na to više ništa’’[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa:

  • Zabrana muškarcima da nose odjeću koja pada ispod članaka, kao što se spominje od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
  • Naredba da žene pokriju svoja stopala ukazuje da je mnogo bitnije da žena pokrije svoje lice, jer je lice veća fitna (smutnja).
  • Obaveza da žena pokrije svoje tijelo odjećom.
  • Otkrivanje stopala kod žena, koje je prisutno u današnjem vremenu, suprotno je islamskim vrijednostima.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Tirmizi, br. 1731, Nesai, br. 5336.