Propis hadždža

Obaveza je obaviti hadždž i umru jednom u toku svog života.

Ihram je prvi od propisa hadždža i umre.

Ihram  je čvrsta odluka o ulasku u obrede hadždža ili umre, a nazvan je tako zato što hadžiji budu zabranjene stvari koje su mu prije toga bile dozvoljene, kao što su sklapanje braka, korištenje parfema, skraćivanje noktiju, šišanje kose.

Postoje tri vrste obavljanja hadždža:

  1. Ifrad (hadždž bez umre);
  2. Kiran (obavljanje hadždža spojeno sa umrom);
  3. Temetu’ (prvo obaviti umru, a zatim hadždž s tim da u danima između umre i hadždža neće biti u ihramu).

Propisi vezani za ihram:

  1. Kupanje cijelog tijela, čak i žene koje su u mjesečnom ili u postporođajnom ciklusu, šišanje i skraćivanje noktiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha, sve ovo spada u pohvalna djela prije oblačenja ihrama.
  2. Žena može da obuče koju god odjeću želi, jer ihram nema posebnu boju, ali ne smije oblačiti odjeću koja ima ukrase, niti rukavice, ne smije prekriti lice nikabom, a drugačije se zove i burka. To je platno kojim žena pokriva lice sa otvorom za oči, te ovu vrstu pokrivanja lica neće nositi već će koristiti platno koje pokriva cijelo lice bez krojeva, od svoje haljine i sl. Dozvoljeno joj je da obuče čarape.
  3. Ako žena odluči obaviti umru i na mikatu joj dođe mjesečni ciklus (hajz), ona će ući u ihram, i kada stigne u Meku čekaće sve dok se ne očisti, a zatim će početi sa obredima, jer čistoća nije uslov za ulazak u ihrame ali je uslov za obavljanje tavafa oko Kabe.

Zabranjene stvari u ihramu:

Polni odnos i sve što vodi ka njemu, šišanje kose, uklanjanje dlaka ispod pazuha, skraćivanje noktiju, vjeridba, sklapanje braka, korištenje mirisa, stavljanje rukavica na ruke, lov.

Ako se desi da osoba nenamjerno uradi nešto od nabrojanih stvari ili iz neznanja, neće biti obavezna da se iskupi za to, ali ako uradi namjerno onda je obavezna uraditi jednu od sljedećih stvari: postiti tri dana, nahraniti šest mekanskih siromaha ili prinijeti žrtvu (zaklati ovcu) i podijeliti njeno meso mekanskim siromasima.