PROPIS DRŽANJA SLIKA U KUĆI

Prenosi se od Ebu Talhe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas i u kuću u kojoj se nalazi slika (fotografija na zidu).”[1]         

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Slika zbog koje meleki ne ulaze u kuću i koja je zabranjena je slika na kojoj su prikazane životinje, ljudi i sve što ima dušu. Drveće, priroda i sve ostalo u čemu nema duše nije zabranjeno.
  • Obaveza je svakome ko može da uništi takve slike ili da ih ukloni, a zabranjeno je postavljati slike na zidove u kući.
  • Zabranjene su sve vrste slika, bez obzira da li su naslikane rukom ili su načinjene fotoaparatom.
  • Meleki milosti ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika, za razliku od meleka zaduženih za čuvanje ljudi: oni se nikada ne odvajaju od njih.
  • Meleki milosti ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slike, pa su stoga ukućani uskraćeni za njihovu dovu.

[1] Hadis bilježe imami Buhari (5949) i Muslim (2106).